Serviceflats en assistentiewoningen

U vindt uw eigen woning te groot? Het onderhoud van uw woning of tuin ervaart u stilaan als een last? U voelt zich soms eenzaam en misschien onveilig thuis? Dan kan een serviceflat of een assistentiewoning misschien een uitkomst bieden.

Met het aanbod van serviceflats en assistentiewoningen biedt het OCMW een kwalitatief hoogstaande vorm van aangepaste en beschermde huisvesting aan zelfstandig functionerende 65-plussers. De flats zijn comfortabel ingericht en aangepast aan uw noden, zodat u zo lang mogelijk kan instaan voor het onderhoud van de flat, uw persoonlijke verzorging en de bereiding van een maaltijd.

Voorwaarden

De serviceflats en assistentiewoningen zijn bedoeld voor 65-plussers. Voorrang wordt gegeven aan inwoners van Hoogstraten.

Procedure

U maakt telefonisch een afspraak met de verantwoordelijke van de serviceflats. U krijgt alle informatie en indien u wenst kan u een serviceflat of assistentiewoning bekijken. Na het invullen van alle formaliteiten komt u op de wachtlijst te staan.

Meer weten?

Download

wanneer komt men in aanmerking?

Bij voorrang worden personen opgenomen van de stad Hoogstraten. Men wordt beschouwd als zijnde van de stad Hoogstraten indien men voldoet aan minstens één van de volgende regels:

  • De laatste vijf (5) jaar voor de aanvraag tot opname moet de kandidaat-bewoner in Hoogstraten gedomicilieerd zijn. Indien men de laatste vijf (5) jaar voor de inschrijving op de wachtlijst enkel feitelijk in Hoogstraten heeft gewoond, beslist het Vast Bureau van het OCMW of de kandidaat in aanmerking komt.
  • De kandidaat-bewoner moet twintig (20) jaar domiciliëring in Hoogstraten aantonen in de loop van zijn leven.
  • De kandidaat bewoner moet de laatste tien (10) jaar voor de aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst de domiciliëring kunnen aantonen van ofwel zijn kind(eren), ouder(s) of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend). Als bij de aanvraag tot opname de kandidaat-bewoner niet zelf in de gemeente woont, doch wel één van zijn kinderen, dient het OCMW van herkomst een verklaring van borgstelling voor de betaling van de kosten af te leveren.

Kan ik een serviceflat of assistentiewoning kopen?

Dat is op dit ogenblik voor geen van beide complexen mogelijk. Het OCMW verhuurt op dit ogenblijk enkel serviceflats en assistentiewoningen.