Gemeentelijke toelage afvalinzameling

De gemeente Hoogstraten verleent een toelage voor bepaalde situaties waarbij men extra restafval produceert in geval van:

  • Luierafval bij baby's
  • Erkende onthaalouders door Kind & Gezin
  • Extra restafval produceren ten gevolge van medische redenen (bv. Incontinentie, stoma-patiënten, thuisdialyse, …)

Procedure

U dient de aanvraagformulieren en nodige attesten in bij de financiële dienst. Vraagt u de afvaltoelage aan voor erkende onthaalouder dan voegt u het attest erkenning als onthaalouder toe. Voor de medische redenen voegt u een medisch attest van behandelende geneesheer toe. 

Bedrag

De toelage bedraagt:

  • 25 euro bij een geboorte of adoptie van een kind < 1 jaar
  • 25 euro bij de eerste verjaardag van een kind
  • 50 euro bij medische redenen
  • 75 euro voor een erkende onthaalouder

Gemeentelijke toelage afval bij geboorte en herbruikbare luiers

Gemeentelijke toelage afval aan personen met medische redenen

Gemeentelijke toelage inzake afvalophaling aan onthaalouders erkend door Kind en Gezin