Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

VZW Homiva staat voor HOogstraatse MInder VAliden.

VZW Homiva heeft destijds 7 appartementen geschonken aan het OCMW van Hoogstraten. Het OCMW beschikt dus over deze appartementen welke bestemd zijn voor maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen.

Voorwaarden:

De appartementen zijn bestemd voor personen die:

  • een invaliditeitsattest van min. 66 % (11punten) invaliditeit hebben, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of
  • een inschrijvingsnummer hebben bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap).

Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

  • De minimum leeftijd is 25 jaar
  • De bewoners dienen voldoende zelfredzaam te zijn om zelfstandig te kunnen wonen

Inwoners van Hoogstraten genieten voorrang. Men wordt beschouwd als zijnde van de stad Hoogstraten indien men voldoet aan één van de volgende regels:

  • De laatste vijf jaar voor de aanvraag tot verhuring moet de kandidaat-huurder effectief in de stad Hoogstraten gedomicilieerd geweest zijn. Indien de kandidaat huurder niet gedomicilieerd stond in de stad Hoogstraten, maar er wel verbleef, wordt de situatie voorgelegd aan het Vast Bureau
  • Van de 30 jaar die de aanvraag tot verhuring voorafgaan dient de kandidaat huurder 20 jaar gedomicilieerd te zijn geweest in de stad Hoogstraten, te worden bewezen door de kandidaat-bewoner. Indien de kandidaat huurder die 20 jaar niet gedomicilieerd stond in de stad Hoogstraten, maar er wel verbleef, wordt de situatie voorgelegd aan het vast Bureau.
  • De laatste 10 jaar voor de aanvraag tot verhuring dient één van zijn kinderen of één van zijn ouders 10 jaar gedomicilieerd te zijn geweest in de stad Hoogstraten.