Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen een toelage voor de opvang van kinderen of jongeren met een beperking aanvragen.
Als voorwaarden geldt dat het kind of de jongere …
  • jonger is dan 25 jaar,
  • ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Hoogstraten,
  • een handicap van minimum 4 punten op pijler 1 van de medisch-sociale schaal, OF minimum 6 punten op de gehele schaal kan aantonen.
Dit kan u enkel aantonen met een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken of via een attest van het Groeipakket
(Kinderbijslagfonds). Andere attesten van bv. het ziekenfonds komen niet in aanmerking voor deze toelage.
Dit attest moet het hele jaar (dus van januari t.e.m. december) geldig zijn.
 
Het bedrag van de toelage wordt bepaald door de verblijfplaats van het kind of de jongere:
  • zij die grotendeels thuis wonen, krijgen een toelage van 250 euro per jaar,
  • zij die grotendeels in een internaat verblijven, ontvangen 125 euro per jaar.
De aanvragen moeten jaarlijks voor 1 september worden ingediend. Na controle en goedkeuring van de aanvragen, worden de toelagen uitbetaald in de loop van de maand oktober.