Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Stad Hoogstraten stelt twee keer per maand een lokaal ter beschikking voor de federale overheidsdienst sociale zaken, die hier hun dienstverlening aan de bevolking aanbiedt. Vanaf maart 2017 is dit elke tweede woensdag van de maand.

Federale overheidsdienst sociale zaken:
- elke tweede woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.30 uur

Let op: op woensdag 8 mei is er - wegens omstandigheden - geen zitdag van de FOD sociale zaken.

Meer info
080 09 87 99 (elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur)
Contactpersoon: Evi Breugelmans
www.handicap.belgium.be - via contactformulier