Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

  • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat Meebrengen

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs MET begeleider (model 36), hou dan rekening met volgende voorwaarden om begeleider te mogen zijn:

- Minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs voor categorie B

- Laatste 3 jaar niet vervallen van het recht tot sturen

- De begeleider(s) moet tevens ook zijn handtekening op het aanvraagformulier zetten.

 

Indien dit uw 1ste aanvraag voor een voorlopig rijbewijs is, gelieve steeds het aanvraagformulier (dat u bij het examencentrum gekregen heeft) mee te brengen.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 25,00.