Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De brandweerdienst is opgericht om een aantal opdrachten uit te voeren die door de wetgever zijn vastgelegd. Brandweermannen mogen niet voor andere taken worden ingezet.

  • brandbestrijding
  • brandpreventie
  • gezamenlijk optreden met andere diensten bij rampen, catastrofen en schadegevallen
  • redding en beveiligingsopdrachten

Noodnummers

112 - algemeen internationaal noodnummer

EVapp

Meer informatie omtrent EVapp kunt u hier terugvinden.

Postoverste

Hulpverleningszone Taxandria

Meer informatie over de hulpverleningszone Taxandria vindt u hier.

Documenten van de hulpverleningszone

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de besluiten van de zoneraad door middel van een beknopte omschrijving ontsloten moeten worden op de gemeentelijke webstek. Een verwijzing naar deze documenten vindt u hier terug.