Brandweer

De brandweerdienst is opgericht om een aantal opdrachten uit te voeren die door de wetgever zijn vastgelegd. Brandweermannen mogen niet voor andere taken worden ingezet.

  • brandbestrijding
  • brandpreventie
  • gezamenlijk optreden met andere diensten bij rampen, catastrofen en schadegevallen
  • redding en beveiligingsopdrachten

Noodnummers

112 - algemeen internationaal noodnummer

EVapp

Meer informatie omtrent EVapp kunt u hier terugvinden.

Postoverste

Hulpverleningszone Taxandria

Meer informatie over de hulpverleningszone Taxandria vindt u hier.