Hinderlijke dieren

Schade door beschermde dieren en jachtwildsoorten

Overal bewijzen dieren hun nut. Vogels houden insectenplagen onder controle, roofdieren houden het knaagdierenbestand in toom en samen geven ze de biodiversiteit een flinke duw in de rug. De natuur in Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel dieren op zoek naar voedsel erg dicht bij de mens. En soms... hebben ze het op jouw eigendom gemunt. Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood pluimvee maken van schade door wild en beschermde soorten een actueel thema. Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade door dieren kunnen voorkomen. Zo kunnen we genieten van de natuur als een goede buur.

Schade of overlast door niet beschermde diersoorten

Niet alle inheemse soorten zijn beschermd. Soorten zoals muggen, ratten, vliegen… zijn niet beschermd en behoren niet tot het jachtwild. Die soorten mogen bestreden worden op voorwaarde dat rekening gehouden wordt met het dierenwelzijn en met de toegelaten bestrijdingsmiddelen voor in het wild levende dieren. Aangezien deze soorten niet beschermd zijn, kan schade veroorzaakt door deze dieren op basis van de soortenwetgeving niet vergoed worden. 

Overlast door “exoten”

Exoten zijn soorten die van nature niet in onze streken voorkomen. Het zijn uitheemse planten, dieren of micro-organismen die hier niet op eigen kracht zijn geraakt, maar wel door toedoen van de mens, bijvoorbeeld door transport. De meeste uitheemse soorten ('exoten') veroorzaken geen problemen omdat ze niet aangepast zijn aan het overleven in onze vrije natuur. Sommige exoten kunnen zich wel vestigen, maar groeien niet uit tot een plaag en richten daardoor geen schade aan. Maar als een exoot zich vestigt én zich explosief voortplant, kan die wel enorme schade veroorzaken. In dat geval spreekt men van een 'invasieve exoot'. 

Ziekten bij wilde dieren

In het wild levende dieren kunnen ziektekiemen (zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) met zich meedragen die overdraagbaar zijn naar gedomesticeerde dieren, naar de mens, en/of naar andere in het wild levend dieren.