Hinderlijke dieren

Schade door dieren

De natuur in Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel dieren op zoek naar voedsel erg dicht bij de mens.

Heb je schade geleden als gevolg van hinderlijke dieren? Wens je aan de stad te melden dat sommige dieren je overlast bezorgen? Dan kan dat via het meldingsformulier op de website. 

Wij bestrijden knaagdieren (ratten, muizen) enkel op het openbaar domein. Op privédomein is dit je eigen verantwoordelijkheid.

Nultolerantie voor schade door everzwijnen

 

Everzwijnen komen sinds 2005 steeds vaker voor in Vlaanderen. Ook in Hoogstraten zijn er intussen enkele gesignaleerd. Omgeploegde weides, vraatschade, kans op overdracht van wildziektes naar varkens, een verhoogd risico op aanrijdingen… kunnen de gevolgen zijn van hun aanwezigheid. De bestrijding van de everzwijnen gebeurt in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de wildbeheereenheden, gemeenten, natuurverenigingen en landbouworganisaties. Uit deze afspraken is voortgevloeid dat er onder andere voor Hoogstraten een nultolerantie geldt.

Tot nu toe werden in Hoogstraten slechts enkele exemplaren waargenomen. De kans dat u er één tegen het lijf loopt is dus uitermate klein, zeker gezien het dier vooral ’s nachts actief is. Agressieve everzwijnen zijn zeldzaam omdat ze van nature schuw en teruggetrokken zijn. Komt u er één tegen, benader dan in geen geval het dier.

Om de populatie in kaart te brengen en snel en effectief gepaste maatregelen te nemen vragen we uw medewerking. Contacteer onmiddellijk de wildbeheereenheid (WBE) in uw regio. Gebruik ook het meldingspunt van de gemeentelijke website of contacteer de milieudienst op 03/340 19 43 of milieu@hoogstraten.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1. WBE Meerle-Heerle Hal
  -Van den Brande A.  - 0474 78 94 18
  alex.van.den.brande@live.be
  -Heyns X. - 0479 67 94 59
  xavier.heyns@skynet.be
   
 2. WBE De Beneden-Marck
  Donckers D. - 0478 79 52 35
  dennis.donckers2@telenet.be
   
 3. WBE Maxburg
  -Vervoort D. - 0471 38 38 40
  vervoortlauryssenm@skynet.be
  -Delcoix A. - 0478 31 80 61
  andre.delcroix@telenet.be
   
 4. WBE Noorderkempen
  Vitt J. - 0477 65 47 71
  noorderkempen@hvv.be
   
 5. WBE Groot Brecht
  Van Den Broeck R. - 0475 71 23 64
  raf@benmar.be
   
 6. WBE Merksplas
  Adriaensen H. - 0478 36 64 90
  herman.adriaensen6@telenet.be

Schadegevallen door everzwijnen kunnen gemeld worden op de milieudienst, verduidelijkt met foto’s en een plan met aanduiding van de locatie waar schade werd aangericht.

Schade door beschermde dieren en jachtwildsoorten

Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood pluimvee maken van schade door wild en beschermde soorten een actueel thema. Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade door dieren kunnen voorkomen. Zo kunnen we genieten van de natuur als een goede buur.

Schade of overlast door niet beschermde diersoorten

Niet alle inheemse soorten zijn beschermd. Soorten zoals muggen, ratten, vliegen… zijn niet beschermd en behoren niet tot het jachtwild. Die soorten mogen bestreden worden op voorwaarde dat rekening gehouden wordt met het dierenwelzijn en met de toegelaten bestrijdingsmiddelen voor in het wild levende dieren. Aangezien deze soorten niet beschermd zijn, kan schade veroorzaakt door deze dieren niet vergoed worden. 

Overlast door “exoten”

Exoten zijn soorten die van nature niet in onze streken voorkomen. Het zijn uitheemse planten, dieren of micro-organismen die hier niet op eigen kracht zijn geraakt, maar wel door toedoen van de mens, bijvoorbeeld door transport. De meeste uitheemse soorten ('exoten') veroorzaken geen problemen omdat ze niet aangepast zijn aan het overleven in onze vrije natuur. Maar als een exoot zich vestigt én zich explosief voortplant, kan die wel enorme schade veroorzaken. In dat geval spreekt men van een 'invasieve exoot'. 

Ziekten bij wilde dieren

In het wild levende dieren kunnen ziektekiemen (zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) met zich meedragen die overdraagbaar zijn naar gedomesticeerde dieren, naar de mens, en/of naar andere in het wild levend dieren.