Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Muizen

De voortanden van muizen blijven hun hele leven groeien en daarom knagen ze voortdurend. Zo beschadigen ze elektrische bedrading, houtwerk,... Binnenhuis veroorzaken ze soms geur- en lawaaihinder.

Omdat huismuizen goede klimmers zijn, geraken ze overal bij. In de zomer leven ze ook buiten. Huismuizen kunnen ziekten overbrengen.

Spitsmuizen verwerken dagelijks grote hoeveelheden insecten dus zijn ze eigenlijk nuttig voor de mens. Tijdens strenge winters zoeken ze beschutting in huizen, maar gaan daar niet knagen. Ze zijn herkenbaar aan hun zeer spitse snuit.

Veldmuizen knagen aan knollen, bollen, wortels en boomschors. Ze kunnen volledige graszoden aantasten.

Ratten

Naast de materiële schade die ratten kunnen toebrengen, zijn ze ook drager van allerlei ziektekiemen. Vooral de bruine rat is een grote verspreider van ziekten, omdat ze opdaagt in landbouwgebieden, industrieterreinen en in gebouwen en daardoor de leefomgeving betreedt van vee, bevolking en huisdieren. 

Preventieve maatregelen

  • In huis

Voedsel in huis lokt muizen en ratten. Sluit daarom voedselvoorraden goed af. Zorg er ook voor dat de dieren uw huis niet binnenkomen. Dicht openingen die als ingang kunnen dienen.

  • In de tuin

Pauwen houden de tuin vrij van muizen. Katten en heel wat honden jagen graag op muizen en ratten. Voorkom mogelijke schuilplaatsen zoals takkenhopen en rommelige hoekjes. Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan. Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af. Woon je in landelijk gebied, hang dan nestkastjes op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen. Dat zijn de natuurlijke vijanden van muizen en ratten.

  • Op openbaar domein

Als je muizen, ratten of andere knaagdieren op het openbaar domein ontdekt dan kan je dit melden via https://www.hoogstraten.be/over-hoogstraten/inspraak/meldingen 

Overlast van muizen en ratten in je privé-woning en/of tuin moet je zelf oplossen.

Bestrijding van muizen en ratten

  • Vallen en klemmen bestaan in vele soorten. Bevuil de klem niet met mensengeur. Wrijf je handen in met aarde of draag handschoenen.
  • Half in de grond ingegraven flessen maken een vervelende fluittoon waar muizen en ratten niet van houden.
  • Met de bladeren van de vlierstruiken of brandnetels kunt u gier maken. Daarvoor leg je 1 kg bladeren in 10 liter water en laat het mengsel 10 dagen staan. Gier ruikt niet lekker, ook niet voor muizen of ratten. Giet de gier onverdund in de gangen. De geur verjaagt muizen en ratten.