Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Hoogstraten maakt met de buurgemeenten Merksplas en Rijkevorsel deel uit van de politiezone Noorderkempen. Beslissingen over de organisatie en het beheer van het lokaal korps worden genomen door een politiecollege en de politieraad. Elke gemeente kan nog wel eigen politieverordeningen of politiereglementen maken die de openbare orde, rust en veiligheid garanderen. Iedere burgemeester blijft ook in zijn gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en kan zo nodig de politiediensten vorderen.

De politiediensten zijn onderverdeeld in:

  • Onthaal
  • Interventie
  • Wijkwerking
  • Verkeer
  • Recherche
  • Jeugd en Gezin 

Politiezone Noorderkempen

Sinds 1 oktober 2021 werkt de lokale politiezone op afspraak voor het neerleggen van een klacht of als je een aangifte wil doen. Dit kan via de online agenda op hun website. Een eenvoudige klik op deze tekst leid je ernaartoe. Op de website van Lokale Politie Noorderkempen vind je verder nog veel interessante informatie.