Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Hoogstraten maakt met de buurgemeenten Merksplas en Rijkevorsel deel uit van de politiezone Noorderkempen. Beslissingen over de organisatie en het beheer van het lokaal korps worden genomen door een politiecollege en de politieraad. Elke gemeente kan nog wel eigen politieverordeningen of politiereglementen maken die de openbare orde, rust en veiligheid garanderen. Iedere burgemeester blijft ook in zijn gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en kan zo nodig de politiediensten vorderen.

De politiediensten zijn onderverdeeld in:

  • Onthaal
  • Interventie
  • Wijkwerking
  • Verkeer
  • Recherche
  • Jeugd en Gezin 

Politiezone Noorderkempen

Meer informatie over de politiezone vindt u via deze link.