Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het gemeentebestuur stelt parkeerverbodsborden ter beschikking voor particulieren die gedurende 1 dag een parkeerplaats wensen vrij te houden bijvoorbeeld bij een verhuis.

Deze regeling geldt niet voor signalisatie geplaatst door aannemers. Zij dienen zelf in te staan voor de borden nodig in het kader van hun activiteiten.

Een parkeerverbod dient geplaatst 24 uur voor de inname. De aanvrager kan de parkeerverbodsborden afhalen bij de technische dienst, de dag voordat de activiteiten plaatsvinden. Is deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan dienen de borden eerder afgehaald te worden, rekening houdend met de openingsuren van de werkplaats.

De aanvrager dient de borden terug te brengen op de eerste werkdag, volgend op de verhuis of op de afgesproken dag. De aanvrager draagt de volledige verantwoordelijkheid van de uitgeleende materialen, en dit zowel bij verlies als bij beschadiging.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Het gebruik van parkeerverbodsborden is gratis.

Inname openbaar domein bij uitvoering van werken

Voor elke ingebruikname van het openbaar domein bij uitvoering van werken moet een aanvraag worden ingediend bij het stadsbestuur.

Meer info https://www.hoogstraten.be/bouwen-en-wonen/openbaar-domein/inname-openba...