Wat doen als ik niet persoonlijk kan gaan stemmen?

Klaar voor de verkiezingen op zondag 26 mei 2019?

Zondag 26 mei 2019 mogen alle Belgen terug naar de stemlokalen om te gaan stemmen voor de Kamer, het Europees en Vlaams parlement.  Ook de EU-burgers die zich op de kiezerslijst hebben laten registreren, zullen opgeroepen worden om te gaan kiezen voor het Europees parlement.

Ik kies ervoor om volmacht te geven:

In volgende gevallen kun je een vomacht geven en het bijhorend bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden van afwezigheidBewijsstuk
Medische redenenDoktersattest
BeroepsredenenAttest van de werkgever
GeloofsovertuigingAttest van religieuze overheid
StudieredenenAttest van onderwijsinstelling
Verblijf in het buitenland

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (afgegeven en afgestempeld door de burgemeester): 

- Op basis van bewijsstukken (vliegtickets, hotelboeking, ...)

- of op basis van een verklaring op eer

Opgelet: Je dient steeds de officiële volmachtformulieren te gebruiken.  Deze kun je afhalen aan de onthaalbalie van het stadsbestuur.

Aan wie mag je volmacht geven?

Je mag volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft.  Dit wil zeggen:

- een EU-burger mag volmacht geven aan een Belg of  EU-burger

- een Belg mag enkel vomacht geven aan een Belg

Jouw volmachtdrager hoeft niet noodzakelijk in dezelfde woonplaats te wonen of stemmen maar moet wel jouw stem gaan uitbrengen in het stembureau waar jij bent opgeroepen.  Een belangrijke voorwaarde is dat een kiezer slechts 1 maal met volmacht mag gaan stemmen.

Wat moet je doen als volmachtdrager?

- Eerst in je eigen stembureau onder je eigen naam gaan stemmen.

- Vervolgens kun je jezelf aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen.  Hiervoor moet je volgende documenten voorleggen:

* Eigen identiteitskaart

* Eigen oproepingsbrief

* Oproepingsbrief van de volmachtgever

* Volmachtformulier

* Bijgevoegd bewijsstuk of attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (met bewijsstuk of verklaring op eer)

Ik wens geen volmacht te geven:

Indien je geen volmacht wenst te geven, kun  je een bewijs van verhindering samen met je oproepingsbrief bezorgen aan:

- voor de verkiezingen aan de onthaalbalie van het stadhuis

- tijdens de verkiezingen aan de voorzitter van het stembureau

- na de verkiezingen bij de vrederechter van het kieskanton

 

Meer informatie over de verkiezingen van 26 mei 2019 kun je terugvinden op de website: https://verkiezingen.fgov.be/