Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Hoogstraten steunt mensen met dementie

We stellen vast dat Hoogstratenaren ook op latere leeftijd graag in onze stad blijven wonen. Dat is iets waar we heel blij en zelfs trots op zijn. Het kan alleen maar een teken zijn dat onze inwoners het hier goed naar hun zin hebben en dat alle zorgvoorzieningen aanwezig zijn, zowel in de thuiszorg als residentieel. De komende jaren zal het aantal ouderen in Hoogstraten fel stijgen. Hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om dementie te krijgen.

Stad Hoogstraten is al langer op de hoogte van deze trend en zet deze urgentie al een tijdje om in gerichte acties om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van leven van personen met dementie behouden blijft.

Dagopvang Stede Akkers

Hoogstraten zet zich actief in om mensen met dementie zo lang mogelijk, en met kwaliteit van leven, thuis of in eigen buurt te laten wonen. Een voorbeeld van een zorginitiatief dat naar de mensen toekomt en drempelverlagend werkt, zijn de lokale dienstencentra.

Ook dagverzorgingscentrum Stede Akkers is een perfect voorbeeld, net zoals het aanbod van onze thuiszorgdiensten, het nachthotel en het initiatief Goei Geburen.

‘Goei Geburen’ zijn buurtbewoners die op vrijwillige basis iets voor elkaar betekenen. Door het stimuleren en ondersteunen van buurtzorg bieden we – overigens niet enkel voor personen met dementie, maar voor iedereen – een verlengde van een warme thuisomgeving waarin nabijheid, samenhorigheid en solidariteit aanwezig zijn.

In januari 2017 is in de regio Hoogstraten een nieuwe Familiegroep (Jong)Dementie van Alzheimer Liga Vlaanderen opgericht. Meermaals per jaar nodigen we mantelzorgers en familieleden van (jonge) personen met dementie uit op bijeenkomsten. We zetten hiermee in op één van de grootste behoeften: informele toegang tot informatie en lotgenotencontact. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en elkaars ervaringen te delen.

Fysieke bijeenkomsten van de Familiegroep Dementie Hoogstraten gaan in het najaar van 2020 helaas niet meer door. Concreet gaat het om de bijeenkomst van 27 november met als thema ‘Zinvolheid van het leven met dementie’. De Alzheimerliga biedt een online alternatief. Op het platform kunnen mensen berichten lezen en achterlaten voor de lotgenoten van onze Familiegroep, er worden documenten met nuttige info gepost (bv. tips hoe omgaan met dementie in de thuissituatie ten tijde van COVID-19) en je kan er op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Zij die graag toegang hebben tot dit platform kunnen zich melden via kim.michielsen@alzheimerligavlaanderen.be.

De Alzheimerliga blijft in deze periode alle dagen telefonisch bereikbaar tussen 09 uur en 21 uur (ook tijdens het weekend). Je kan contact opnemen via de gratis luister- en infolijn: 0800 15 225 of via hulpvragen@alzheimerliga.be.

Nuttige links:
Inspiratie & mooie verhalen: www.alzheimerliga.be/nl/nieuws/laat-je-inspireren-en-bekijk-hier-de-mooie-verhalen
Tips voor mantelzorgers van personen met dementie in tijden van corona vind je hier.
Adviezen over omgaan met dementie in deze moeilijke periode: www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementiewww.alzheimer-nederland.nl/coronawww.dementie.nl/nieuws/omgaan-met-mensen-met-dementie-tijdens-corona

Handicar

Hoogstraten zet zich ook in om toegankelijk vervoer te voorzien voor mensen met dementie en mantelzorgers. Het zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen als gevolg van oriëntatieproblemen beperkt mensen in hun autonomie. Wij bieden hier een gepast antwoord op: onze chauffeurs van de handicar en de Minder Mobielen Centrale gaan met de grootste zorg om met hun passagiers. Campus Stede Akkers biedt ook elektrische duofietsen aan die het mogelijk maken om met mensen met dementie te gaan fietsen om samen te genieten van de buitenlucht.

Als het uiteindelijk niet meer mogelijk is om thuis te wonen, is het belangrijk om te weten dat er in woonzorgcentrum Stede Akkers geen aparte afdeling voor met mensen met dementie is. In vergelijking met andere woonzorgcentra is dit een uniek zorgconcept. Zowel medewerkers, bewoners als familieleden van bewoners bevestigen de meerwaarde van deze aanpak. Door te werken met heterogene zorggroepen, maak je dat bewoners de zorgrol voor elkaar opnemen en dat alle bewoners gedurende hun hele verblijf nooit van kamer of afdeling moeten veranderen. Zij blijven altijd in hun vertrouwde omgeving.

In onze organisatie is Kim Michielsen aangesteld als referentiepersoon dementie. Zij is een duidelijk aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot dementie. 

Wat doet een referentiepersoon dementie juist?

Als referentiepersoon dementie is Kim een professionele hulpverlener die zich engageert om de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen. Referentiepersonen zijn de ambassadeurs van mensen met dementie in hun organisatie.

Kim neemt vakinhoudelijk mentorschap rond dementie op zich:

  • ondersteunend, adviserend en coachend tegenover collega’s
  • adviserend tegenover de organisatie rond het ontwikkelen van goede dementiezorg 

Haar contactgegevens zijn:

Eerste Hulp Bij Dementie-rugzak
  • De bib en lokaal dienstencentrum Stede Akkers organiseren lezingen over geheugenproblemen en lessen geheugentraining.
  • In de bib en op campus Stede Akkers kan je de Eerste Hulp Bij Dementie-rugzak (EHBD - zie foto hiernaast) opvragen, specifiek voor mensen die iemand met dementie in hun nabije kring hebben. Daar zitten boeken over dementie in, aangevuld met een boek dat makkelijk om te lezen is, een cd en een boek om samen herinneringen op te halen. Dankzij deze rugzak kan je op een anonieme en laagdrempelige manier een aantal materialen ontlenen en thuis verkennen. Het is een aanbod op maat van de verschillende groepen mensen die in contact komen met dementie. Je kan deze rugzak dus ook samen met je naasten ‘beleven’.
  • De bib heeft een collectie ‘makkelijk lezen’ en luisterboeken.
  • Enkele voorlezers van de bib zijn, in samenwerking met het woonzorgcentrum, gestart met voorlezen aan mensen met dementie door middel van multi sensory storytelling, waarbij gebruik maakt wordt van zintuigprikkels om een kort, eenvoudig verhaal tot bij de mensen te krijgen.
  • Rond de week van de geestelijke gezondheid en de werelddag dementie staat er een themastand rond dementie in de bib. Het ganse jaar door zijn er folders rond dementienin de bib terug te vinden.

In contactkoor ‘Resonanz’ zingen mensen met dementie samen met familieleden, vrienden en buren liedjes uit hun jonge jaren, onder begeleiding van deskundige en enthousiaste muzikanten. Mensen met dementie hebben vaak minder mogelijkheden om emoties uit te drukken, te praten, zichzelf terug te vinden,… Muziek verhoogt de kans dat mensen, die soms geen woorden meer vinden, weer een stem krijgen of een aangename herinnering beleven. Contactkoor Resonanz maakt één keer per maand op zaterdagvoormiddag van 10.00 tot 11.00 uur muziek in de leslokalen van LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4.

Contacteer referentiepersoon dementie Kim Michielsen voor meer info.

Haar contactgegevens zijn: