Onderwijscheque

Hoewel het een basisrecht is, is onderwijs niet gratis. Het kan veel stress met zich meebrengen voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben. Het stadsbestuur van Hoogstraten ondersteunt deze gezinnen in de vorm van een onderwijscheque. De kosten voor onderwijs stoppen niet bij het inschrijvingsgeld, denk maar eens aan de boeken, materialen, kampen/meerdaagse uitstappen, … 

Wie komt in aanmerking?

Alle schoolgaande kinderen die wonen in Hoogstraten en geen 25 jaar zijn
en die beantwoorden aan één van de volgende criteria:

- Kinderen met Verhoogde Tegemoetkoming
- Collectieve schuldenregeling (of budgetbeheer)
- Onder toezicht CBJZ (comité bijzondere jeugdzorg)

Wat is het bedrag per kind?

Kleuteronderwijs 40 euro/schooljaar
Lager onderwijs: 40 euro/schooljaar
1ste graad secundair onderwijs: 60 euro/schooljaar
2de, 3de en 4de graad secundair onderwijs: 80 euro/schooljaar
Hogeschool/universiteit: 200 euro/schooljaar

Waar kan je de onderwijscheque aanvragen?

Online via het webformulier

Elke werkdag tussen 09.00u -12.00u op de sociale dienst - Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten. 03 340 16 01

Informatie over hulp en steun

Ouders die in aanmerking komen voor de Onderwijscheque worden uitgenodigd op de sociale dienst van Hoogstraten om te bekijken op welke premies en sociale voordelen ze recht hebben.
Er is ook een folder beschikbaar met een overzicht van de premies en sociale voordelen die bestaan. Deze bevat info over de instanties waar ze terecht kunnen met bijkomende vragen of als ze nood hebben aan extra steun.
Gezinnen kunnen zich voor informatie steeds richten tot de sociale dienst van Hoogstraten:
Jaak Aertslaan 7
03 340 16 01
socialedienst@hoogstraten.be