Onderwijscheque

Wat is de onderwijscheque?

De onderwijscheque is een eenmalige tussenkomst van Stad Hoogstraten die wordt terugbetaald op de schoolrekening van je kind. 

Heb ik recht op een onderwijscheque?

Je hebt recht op de onderwijscheque als je kind naar school gaat en woont in Hoogstraten. Je kind moet jonger zijn dan 25 jaar en je hebt recht op:

- Kinderen met Verhoogde Tegemoetkoming
- Collectieve schuldenregeling (of budgetbeheer)
- Onder toezicht CBJZ (comité bijzondere jeugdzorg)

 

Woon je NIET in Hoogstraten, maar denk je recht te hebben, kijk zeker eens bij je lokale overheid. 

Hoeveel bedraagt de onderwijscheque?

Kleuteronderwijs 40 euro/schooljaar
Lager onderwijs: 40 euro/schooljaar
1ste graad secundair onderwijs: 60 euro/schooljaar
2de, 3de en 4de graad secundair onderwijs: 80 euro/schooljaar
Hogeschool/universiteit: 200 euro/schooljaar

Hoe kan je de onderwijscheque aanvragen?

Online via het webformulier. Je kan vanaf 1 september 2021 tot 31 juni 2022 de onderwijscheque aanvragen voor het schooljaar 2021-2022.

Elke werkdag tussen 09.00u -12.00u op de sociale dienst - Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten. 03 340 16 01

Heb je recht op de onderwijscheque? Vraag zeker de vrijetijdscheque aan!

Informatie over hulp en steun

Er is een folder beschikbaar met een overzicht van de premies en sociale voordelen die bestaan. Deze bevat info over de instanties waar ze terecht kunnen met bijkomende vragen of als ze nood hebben aan extra steun.
Gezinnen kunnen zich voor informatie steeds richten tot de sociale dienst van Hoogstraten:
Jaak Aertslaan 7
03 340 16 01
socialedienst@hoogstraten.be