Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

​​​​​​​​Is je inkomen onvoldoende en ben je niet in staat om dat te veranderen? Dan heb je mogelijks recht op een leefloon.

Is je inkomen lager dan het leefloon? Dan heb je mogelijks recht op leefloon om het verschil bij te passen.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Hoogstraten.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit of je bent een:
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregiste
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming
 • Je bent meerderjarig of:
  • Je bent door huwelijk meerderjarig verklaard.
  • Je hebt (een) kind(eren) ten laste.
  • Je bent zwanger​​.
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet mogelijk is door gezondheidsproblemen.
 • Je hebt eerst beroep gedaan op andere mogelijke sociale uitkeringen:
  • werkloosheidsuitkering
  • pensioen
  • studietoelage
  • ...

Procedure

Je vraagt een leefloon aan bij de sociale dienst van stad Hoogstraten. Er zal een sociaal en financieel onderzoek gebeuren. Daarna neemt het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst een beslissing over jouw aanvraag.

Wat mee te brengen:

 • ​identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten en uitgaven van jezelf, je gezinsleden of personen met wie je samenwoont
 • bewijs van spaargelden van jezelf en je gezinsleden of personen met wie je samenwoont

Bedrag

Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van je financiële en sociale situatie.  Er bestaan 3 categorieën: 

 • Categorie 1: Samenwonende 
 • Categorie 2: Alleenstaande 
 • Categorie 3: Persoon met gezinslast

De juiste bedragen kan je hier terugvinden: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/bedragen