Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Heb je geen woning of geen plaats waar je kan slapen? Dreig je binnenkort uit huis gezet te worden? Heb je echtelijke moeilijkheden? Dan kan je terecht bij de sociale dienst die samen met jou naar een structurele oplossing gaat zoeken.

Voorwaarden

  • Je woont in Hoogstraten.
  • Je bent behoeftig.
  • Je bevindt je in een crisissituatie.

Procedure

Je neemt contact op met de sociale dienst voor een afspraak. Je brengt mee:

  • ​identiteitskaart
  • bewijs van inkomsten
  • bewijs van uitgaven