Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het OCMW heeft een erkenning voor 4 plaatsen kortverblijf. Het centrum voor kortverblijf biedt gedurende een bepaalde periode opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. Dit kan om allerlei redenen zijn:

  • vakantie van familieleden of mantelzorgers die dagelijks voor hen zorgen
  • hospitalisatie van de partner die de zorg op zich neemt
  • revalidatie na een operatie of een val
  • een tijdelijk stijgende zorgnood die niet door de thuiszorg kan opgevangen worden
  • ......

U kan gebruik maken van kortverblijf voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen of uitzonderlijk maximaal 90 dagen per jaar.

Door gebruik te kunnen maken van een kortverblijf, bestaat de mogelijkheid om nadien terug naar de huiselijke omgeving te keren.

Voorwaarden

Alle personen vanaf 65 jaar kunnen terecht in een centrum voor kortverblijf.

Dagprijs

De dagprijs bedraagt € 65,91 voor inwoners van Hoogstraten. Bewoners van buiten Hoogstraten betalen € 69,89 per dag.

Meer info

teamwoonzorg@hoogstraten.be