Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

U vindt uw eigen woning te groot? Het onderhoud van uw woning of tuin ervaart u stilaan als een last? U voelt zich soms eenzaam en misschien onveilig thuis? Dan kan een serviceflat of een assistentiewoning misschien een uitkomst bieden.

Met het aanbod van serviceflats en assistentiewoningen biedt het OCMW een kwalitatief hoogstaande vorm van aangepaste en beschermde huisvesting aan zelfstandig functionerende 65-plussers. De flats zijn comfortabel ingericht en aangepast aan uw noden, zodat u zo lang mogelijk kan instaan voor het onderhoud van de flat, uw persoonlijke verzorging en de bereiding van een maaltijd.

Voorwaarden

De serviceflats en assistentiewoningen zijn bedoeld voor zelfstandig functionerende 65-plussers. Voorrang wordt gegeven aan inwoners van Hoogstraten.

Procedure

U maakt telefonisch een afspraak met de woonassistent. Zij geeft u alle informatie en indien u wenst kan u een serviceflat of assistentiewoning bekijken. Na het invullen van alle formaliteiten komt u op de wachtlijst te staan.

 

Je komt in aanmerking als je 65 jaar bent en nog zelfstandig kan wonen.

Inwoners van de stad Hoogstraten moeten aan minimum 1 van de onderstaande criteria voldoen:

  • Jij of je partner wonen de laatste 10 jaar in Hoogstraten of een deelgemeente. Als dit niet het geval is op administratief en juridisch vlak, dan beslist het vast bureau van het OCMW of je in aanmerking komt voor de wachtlijst voor de inwoners van Hoogstraten of een deelgemeente.
  • In de afgelopen 40 jaar heb je minstens 20 jaar in Hoogstraten of een deelgemeente gewoond.
  • Je kind, ouder(s), of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) wonen de laatste 20 jaar in Hoogstraten of een deelgemeente.

Dat is op dit ogenblik voor geen van beide complexen mogelijk. Het OCMW verhuurt op dit ogenblijk enkel serviceflats en assistentiewoningen.