Lokale politie Noorderkempen

Hoogstraten maakt met de buurgemeenten Merksplas en Rijkevorsel deel uit van de politiezone Noorderkempen. Beslissingen over de organisatie en het beheer van het lokaal korps worden genomen door een politiecollege en de politieraad. Elke gemeente kan nog wel eigen politieverordeningen of politiereglementen maken die de openbare orde, rust en veiligheid garanderen. Iedere burgemeester blijft ook in zijn gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en kan zo nodig de politiediensten vorderen.

De politiediensten zijn onderverdeeld in:

  • Onthaal
  • Interventie
  • Wijkwerking
  • Verkeer
  • Recherche
  • Jeugd en Gezin 

Wil je een klacht neerleggen? Wil je een aangifte doen?

De lokale politiezone werkt op afspraak voor het neerleggen van een klacht of als je een aangifte wil doen. Dit kan via de online agenda op hun website:

Politiezone Noorderkempen

Naar top