Meerjarenplan

Meerjarenplan 2019 - 2025

Samen met de stadsdiensten heeft het stadsbestuur het bestuursakkoord omgevormd tot een strategisch meerjarenplan. De ambities van onze politieke verantwoordelijken werden vertaald naar een plan van aanpak op korte, middellange en lange termijn. Hoe en wanneer gaan we al onze ambities waarmaken? Het streefdoel is een open, verbindend, duurzaam en transparant Hoogstraten.

Bekijk hier het volledige meerjarenplan

Gepubliceerd op 30 december 2019

Voorbereidingen Meerjarenplan 2025 - 2031

Ter voorbereiding van het bestuursakkoord en de opmaak van het nieuwe meerjarenplan wordt een reeks documenten aan de lokale politieke partijen en toekomstige mandatarissen voorgelegd.

  • Met de Inspiratienota Stedelijke organisatie wil het managementteam onze ambities op gebied van organisatie-ontwikkeling duidelijk, en vooral bespreekbaar maken. Het is een noodzakelijke oefening richting een vlotte samenwerking. 
  • De externe inspiratienota bevat de cijfers uit de omgevingsanalyse, geeft duiding bij de maatschappelijke uitdagingen voor onze stad en formuleert beleidsaanbevelingen.
  • De zelfevaluatie organisatiebeheersing toont aan hoever we momenteel staan met beheersmaatregelen in onze organisatie en waar onze ambities liggen. Het actieplan dat daaruit voortvloeit is operationeel en wordt opgevolgd door het managementteam. 

Inspiratienota's

Downloads

Naar top