Deelwagens in Hoogstraten

Deelwagens in Hoogstraten

Hoogstraten heeft – samen met verschillende andere Kempense gemeenten en met ondersteuning van IOK – een overeenkomst gesloten met Cambio voor de plaatsing van elektrische deelwagens op haar grondgebied.

Een deelwagen is een auto die door iedereen kan gebruikt worden en zo dus efficiënter kan ingezet worden.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de aankoop van 4 deelwagens goed. Deze 100% elektrische deelwagens zullen in de loop van 2024 geleverd worden.

Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor een eigen wagen. Het biedt immers grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen.

Dergelijke autodeelsystemen zijn vaak zeer interessant voor personen die niet vaak een (tweede) auto nodig hebben en/of twijfelen om een (tweede) auto aan te kopen.

Na afstemming met IOK, Cambio en de gemeente is gekozen om te starten met vier elektrische deelwagens, die geplaatst zullen worden in het centrum van Hoogstraten (2x) en Minderhout (2x).

Cambio kiest voor deelwagens op vaste standplaatsen die je vooraf reserveert. Zo weet je je deelauto direct te vinden en moet je op het einde van je rit niet hopeloos op zoek naar een vrij parkeerplekje je de buurt.

Wat is autodelen en is het iets voor mij?

Algemene informatie over autodelen

Deelwagens Hoogstraten via Cambio

Cambio deelwagen

Naar top