Milieuklachten

Ondervind je hinder in de vorm van geluid, geur, licht, stof- of roet vanwege uw buur? Ga dan in de eerste plaats het gesprek aan. Attendeer je buur op vriendelijke wijze op het ongemak dat je ervaart.
Blijf je last ondervinden?  Contacteer dan de gemeentelijke milieutoezichthouder via onderstaand meldingsformulier, e-mail of telefoon.

Milieuhinder (melding)

Ook (vermoedelijke) lozingen of bodemverontreinigingen (bijvoorbeeld door een stookolietank) kunnen aan de gemeentelijke toezichthouder worden gemeld.

Voor dringende interventies en buiten de kantooruren neem je contact op met de politie.
De politie is 24 uur op 24 bereikbaar op het nummer 101.
Ook klachten die eerder te maken hebben met burenhinder of dierenwelzijn meld je rechtstreeks bij de politiediensten.

Naar top