Minder mobielen centrale - Mobitwin

Inhoud

De Mobitwin Centrale (MMC) is een dienst voor mensen met mobiliteitsproblemen. De centrale werkt met vrijwillige chauffeurs die, met hun eigen wagen, mensen vervoeren. Ze doen dit onbezoldigd en ontvangen enkel een onkostenvergoeding voor de afgelegde kilometers.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de MMC moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden. Op afspraak maken we éénmalig je lidmaatschap in orde en vanaf dan kan je vervoer aanvragen.

  • Je woont in groot Hoogstraten
  • Je hebt verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit OF je inkomen is lager dan tweemaal het leefloon (Bewoners van woonzorgcentrum Stede Akkers en gebruikers van dagverzorgingscentrum Stede Akkers worden vrijgesteld van deze inkomensvoorwaarde)
  • Je hebt een mobiliteitsprobleem

Procedure

Om lid te worden van onze dienst neem je telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Als je al lid bent en je wilt vervoer aanvragen, dan kan ten laatste 3 werkdagen vóór de dag dat er vervoer nodig is. Een aanvraag doen kan telefonisch, per e-mail of via de rode knop.

MMC rit aanvragen

Annulering van een rit kan tijdens de openingsuren en ver genoeg vooraf zodat de Dienst Aangepast Vervoer de chauffeur nog kan verwittigen vóór aanvang van de rit. Bij laattijdige annulering van een rit worden de kilometers aangerekend die de chauffeur afgelegd heeft.

Kostprijs

Het lidgeld voor de MMC centrale bedraagt €12,00 per persoon voor een kalenderjaar. Vanaf 1 juli halveert het lidgeld naar €6,00 voor de rest van dat jaar. 

Per rit wordt een kost van €0,40 per kilometer aangerekend met een minimum van 5 euro per rit. De kilometers worden geteld vanaf de woning van de chauffeur tot diens terugkeer thuis. De ritprijs kan dus variëren naargelang de woonplaats van de chauffeur en de beschikbaarheid van een chauffeur in jouw buurt. Een lid betaalt zijn rit onmiddellijk en contant aan de chauffeur en bij voorkeur gepast. Na betaling geeft de chauffeur een ontvangstbewijs. Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd via de verantwoordelijke van de MMC. In dit geval kan de betaling eventueel achteraf gebeuren via een factuur.

Naar top