Mobiliteit

STOP-principe

Bijna iedereen is dagelijks bezig met zich te verplaatsen. Naar je werk, je hobbies, je huis, ... Hoe we ons het beste verplaatsen, valt onder het begrip mobiliteit. Een belangrijk principe dat Hoogstraten steeds voor ogen houdt, is het STOP-principe. Hiermee geven we voorrang aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en pas in laatste instantie aan Personenwagens. Verder gaat mobiliteit hand in hand met duurzaamheid. Hoogstraten engageert zich dan ook in het burgemeestersconvenant waarmee we de CO2-uitstoot willen verminderen. Dit uit zich in de mobiliteitskeuzes die Hoogstraten maakt.

Hoogstraten gaf deze zomer het startsein voor een participatietraject om een nieuw mobiliteitsplan uit te werken. Samen met haar inwoners en de expertise van Vectris en Mobiel 21, wil de stad de basis leggen voor een betere verkeersleefbaarheid, meer actieve mobiliteit en manieren zoeken om het gebruik van de auto te doorbreken. 

Meer informatie : Denkmee-Hoogstraten