Mobiliteit

Bijna iedereen is dagelijks bezig met zich te verplaatsen. Naar je werk, je hobby's, je huis,... Hoe we ons het beste verplaatsen, valt onder het begrip mobiliteit. Een belangrijk principe dat Hoogstraten steeds voor ogen houdt, is het STOP-principe. Hiermee geven we voorrang aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en pas in laatste instantie aan Personenwagens. 

Verder gaat mobiliteit hand in hand met duurzaamheid. Hoogstraten engageert zich dan ook in het burgemeestersconvenant waarmee we de CO2-uitstoot willen verminderen. Dit uit zich in de mobiliteitskeuzes die Hoogstraten maakt.

Beleidskader mobiliteit

De gemeenteraad van Hoogstraten keurde in augustus 2023 het nieuwe beleidskader mobiliteit goed. Met dit nieuwe mobiliteitsplan kiezen we voor meer verkeersveiligheid en we verhogen de leefbaarheid. 

Meer weten? Lees het door op onderstaande knop ‘beleidskader mobiliteit’ te klikken.

Of lees één van onze andere acties mobiliteit.

Thema's

Naar top