Mobiliteitsraad

De mobiliteitsraad adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Zij bespreken de verschillende mogelijkheden om de veiligheid van het verkeer te verbeteren.

Naar top