Mondiale raad

De Mondiale Raad wil inwoners informeren en betrekken bij het beleid rond mondiale samenwerking. Het is de spreekbuis van de mensen en organisaties in onze stad, die zich belangeloos inzetten voor een betere wereld. 

Een vergadering van de Mondiale Raad start met een informerend thematisch gedeelte. Na een korte pauze volgen enkele vaste agendapunten zoals beleidsadviezen, steun en aanwezigheid op campagnes en activiteiten, toekenning van humanitaire hulp,... 

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Mondiale Raad. Je bepaalt zelf of je enkel het thematische gedeelte volgt of de volledige vergadering bijwoont. Elke vereniging, dienst, school of andere instelling die actief is met betrekking tot duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking kan één of meerdere vertegenwoordigers afvaardigen 

Om deel te nemen stuur je een e-mail naar mondiaal@hoogstraten.be 

Naar top