Nachtwinkelvergunning

Een nachtwinkel is iedere vestigingseenheid:

  • Waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is.
  • Die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
  • Die op duidelijke en permanente manier de vermelding "Nachtwinkel" draagt, zoals is vastgelegd in artikel 2 van de wet op de openingsuren in handel ambacht en dienstverlening.

Deze nachtwinkels dienen over een gemeentelijke vergunning te beschikken.

Procedure

De aanvraag dient te worden gedaan met bovenstaand formulier. Daarna volgt er een onderzoek te gronde, waarna je een vergunning voor drie jaren kan bekomen of een weigering. Een nachtwinkel kan alvast enkel langs een gewestweg worden toegelaten.

Kostprijs

De vergunning wordt gratis afgeleverd.

Reglement op nachtwinkels en belwinkels 

Naar top