30 dagen minder afval… Hoogstraten doet mee!

Elke Hoogstratenaar zorgt voor 71 kilogram huisvuil per jaar. Vlaanderen heeft de laagste huisvuilcijfers in Europa. En de Kempenaren zijn de afvalkampioenen in Vlaanderen. 72% van het Kempense afval wordt gesorteerd.

Maar kunnen we nog beter? 29 Kempense burgemeesters gaan de uitdaging aan om 30 dagen lang 30% minder restafval te hebben. Maar ze doen dit niet alleen. Ze gaan op zoek naar een team van gezinnen, om mee te uitdaging aan te gaan. Concreet is het de bedoeling om tijdens de campagneperiode, van 1 tot 30 juni, overbodig restafval te vermijden en het overige afval zo goed mogelijk te sorteren. Hierdoor verkleint u niet alleen de afvalberg, maar besparen we samen maar liefst 2 ton CO2.

Tijdens de campagneperiode (tussen 1 en 30 juni) tellen twee ophalingen van restafval mee. Voor DIFTAR-gemeenten - zoals Hoogstraten - gebeurt deze meting automatisch. De gewichten van de campagne worden vergeleken met de gemiddelde restafvalcijfers. Goede sorteerders hebben dus een streepje voor als ze meedoen met deze uitdaging.

Wat kunt u erbij winnen? Deelnemers aan de actie sparen geld uit op hun afvalfactuur. Maar daarnaast willen we ook zorgen voor een extra beloning. Zo kunnen deelnemers gratis deelnemen aan de workshops ‘koken met restjes’ en zullen er ook een aantal prijzen worden verloot onder te deelnemers.

Gaat u mee de uitdaging aan? Schrijf u dan in via www.iok.be/303030 voor 20 mei 2017.  

30-30-30 kadert binnen Kempen2020, het Kempens streekproject om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Meer informatie over het project kan u terugvinden op www.kempen2020.be.

Voor vragen kan u terecht op afvalbeheer@iok.be of 014 56 27 75.