Armoede krijgt geen kans in Hoogstraten

Acties op en rond de dag van de armoede (17 oktober)

Algemene informatie

Op donderdag 17 oktober vindt – naar jaarlijkse gewoonte – de internationale dag van verzet tegen de armoede plaats. Heel de wereld bundelt de krachten om het signaal te geven dat we de strijd tegen armoede aanbinden! Ook stad Hoogstraten doet mee; we organiseren heel wat activiteiten.

15 oktober: armoedeoverleg en ondertekening Charter tegen kinderarmoede

Tijdens het armoedeoverleg op dinsdag 15 oktober zal het nieuwe Charter tegen kinderarmoede ondertekend worden door de directeurs van alle Hoogstraatse scholen, het stadsbestuur en alle partners die een blijvend oog hebben voor (kinder)armoede. Samen zeggen we nee tegen (kans)armoede en zetten we stappen om van onze scholen kansrijke scholen te maken.

Het charter is niet zomaar een velletje papier. Het is een sterk gedragen document dat in samenwerking met alle partners tot stand is gekomen.  De secundaire scholen willen met dit charter duidelijk maken dat elk kind evenwaardig deel uit maakt van de groep, wat ook zijn of haar achtergrond is.

16 oktober: filmvertoning “Rabot”

Op woensdag 16 oktober worden de secundaire scholen uitgenodigd om de film “Rabot” te komen bekijken. Om 20.00 uur, op de vooravond van de dag van verzet tegen armoede, organiseert stad Hoogstraten een gratis filmvertoning van “Rabot” in Rabboenizaal Spijker – Gemeenschapscentrum Hoogstraten. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze film te komen bekijken.

“Rabot” vertelt het verhaal van een sociaal woonblok in het Gentse dat tegen de vlakte moet. Zowel de bewoners als het gebouw moeten weg, het einde van een woelig tijdperk. We volgen een aantal bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven in de woontoren. Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving.

17 oktober: geknoopte lakens

Op donderdag 17 oktober zullen er witte, geknoopte lakens aan het stadhuis en het administratief gebouw op campus Stede Akkers uitgehangen worden om armoede in de kijker te zetten. Geknoopte lakens  staan voor de boodschap ‘ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen’. Het laken verbeeldt de ontsnapping. De knoop erin verwijst naar de slogan ‘bind mee de strijd aan tegen armoede’. Alle medewerkers van stad Hoogstraten zullen bij wijze van solidariteit een broche dragen.

Stad Hoogstraten bindt strijd tegen armoede aan

Het thema armoede laat het stadsbestuur zeker niet onberoerd. Daarom zet de stad sterk in op het begeleiden van kwetsbare gezinnen met het project gezinsondersteuning. Cliënten hebben hierdoor sneller vertrouwen in hulpverleners, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden gemaakt. Dankzij Huis van het Kind Hoogstraten kennen de hulpverleners elkaar beter en vindt er sneller en gerichter een doorverwijzing plaats. Daartoe wordt er jaarlijks een trefmoment en een armoedeoverleg georganiseerd met alle partners die met kinderen, jongeren en gezinnen werken.

Sinds 2014 zet de stad Hoogstraten zich in om kwetsbare kinderen zo goed mogelijk te integreren en zoveel mogelijk kansen te geven. De allerkleinsten ondersteunt Hoogstraten i.s.m. welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je met het project Pampers & Co. Er is een stappenplan ontwikkeld rond onbetaalde schoolrekeningen, de scholen ondertekenden een charter ‘Onze school zegt NEEN tegen kansarmoede’, enz. Via het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie kunnen kwetsbare kinderen een aanvraag indienen om 50% van het inschrijvingsgeld voor kampen, uitstappen,… terugbetaald te krijgen. Tenslotte staat de stad voortdurend in dialoog met tal van sociale partners zoals welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, De Toevlucht, de brugfiguren van het Rode Kruis, … en werken de stadsdiensten geïntegreerd samen aan de aanpak van kansarmoede. Hoogstraten blijft dus inzetten op het bestrijden van zowel armoede als kansarmoede bij kinderen. Op lokaal niveau staan we klaar om gezinnen verder te helpen met ons sociaal beleid. Vanaf het moment dat er bij een kwetsbaar gezin een kindje wordt verwacht, wordt proactief een traject opgestart.