AWV vernieuwt wegdek N124 tussen Hoogstraten en Merksplas op twee plaatsen

Vanaf 1 juli - details lees je hieronder

1. Nieuwe laag asfalt voor N124 tussen Merksplas en Wortel

Vanaf maandag 1 juli vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Steenweg op Hoogstraten/Langenberg (N124) tussen Merksplas en Wortel. Over een afstand van ongeveer 4,5 kilometer wordt het asfalt van de rijweg vernieuwd. De werken zullen 9 dagen duren. Tijdens deze periode is de N124 in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt een omleiding tussen Merksplas en Wortel via Rijkevorsel.

Vernieuwing wegdek
De werken situeren zich op de N124 tussen de Wijntuinstraat en Mertensstraat in Merksplas, en Neerven in Wortel (Hoogstraten). Het wegdek wordt eerst 10 cm afgefreesd en vervolgens voorzien van twee nieuwe lagen asfalt. Tenslotte worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Het vernieuwde wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.  

Steenweg op Hoogstraten/Langenberg 9 dagen dicht
Om de impact op het verkeer tot een minimum te beperken werd er gekozen voor een zo kort mogelijke uitvoeringstermijn. De rijwegvernieuwing op de N124 wordt gedurende 9 dagen uitgevoerd vanaf 1 juli. De aannemer werkt overdag en mogelijk ook enkele nachten. Ook tijdens het weekend wordt doorgewerkt. Tijdens de eerste twee werkdagen en -nachten zal er enkel worden gefreesd. Vanaf woensdag starten ook de asfalteringswerken. 

De werkzone is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer voor de volledige duur van de werken. Er geldt een omleiding tussen Merksplas en Wortel via Rijkevorsel. De fietspaden langs de N124 blijven wel steeds toegankelijk in beide richtingen.

Werfzone asfaltrenovatie Wortel-Merksplas

2. Vernieuwing asfalt Gelmelsestraat

AWV gaat een gedeelte van het wegdek van de Gelmelsestraat (N124) in Hoogstraten vernieuwen. De weg krijgt plaatselijk een vernieuwde toplaag asfalt in beide richtingen vanaf de bocht ter hoogte van de Postweg, ongeveer 500 meter richting Wortel. Het vernieuwde wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.

Deze werken worden uitgevoerd op dinsdag 2 en woensdag 3 juli 2019. Er wordt overdag gewerkt vanaf 07.00 uur 's ochtends. Per dag pakt AWV één weghelft aan.

Beurtelings verkeer
Tijdens deze werken kan het doorgaand verkeer in beide richtingen blijven rijden met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Percelen in de werfzone blijven bereikbaar, behalve in de uren vlak na het asfalteren. De fietspaden blijven toegankelijk.

Vragen?

Je kan AWV contacteren