Beperkingen op het gebruik van drinkwater

Provincie Antwerpen neemt maatregelen

De aanhoudende droogte heeft tot gevolg dat er zich moeilijkheden voordoen om een normale drinkwaterbedeling te handhaven. Daarom moeten preventief tijdelijke maatregelen genomen worden om het onnodig verbruik van drinkwater tegen te gaan.

De gouverneur van Antwerpen deelt mee dat het verboden is water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken voor:

  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
  • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, vijvers en fonteinen
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen (tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen)
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de onderneming: voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel,  het productieproces of de bedrijfsactiviteiten