Beslissingen Overlegcomité - 11 mei 2021

Op 11 mei 2021 vond een nieuw Overlegcomité plaats om de coronamaatregelen te bespreken. De regering stelde haar zomerplan voor, waarbij stapsgewijs en onder voorwaarden de coronamaatregelen afgebouwd worden. Hieronder vind je een overzicht van de beslissingen van het Overlegcomité en vanaf welke datum die beslissingen ingaan.

Extra informatie vind je op www.info-coronavirus.be/nl/.

Voorwaarden voor de versoepeling van de coronamaatregelen:

 • 80% van de kwetsbare mensen, zoals 65-plussers en risicopatiënten, is gevaccineerd. 
 • Er liggen minder dan 500 coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg. 

Overzicht van de versoepelingen: 

 • Je mag thuis vier personen binnen ontvangen. Kinderen worden niet bij die vier personen geteld. Dat mogen elke keer vier andere mensen zijn en ze moeten geen familie van elkaar of van jou zijn. 
 • Je mag terug 1 dag in de week naar het werk gaan. 
 • De horeca mag haar deuren ook binnen weer openen. Dat gebeurt op dezelfde voorwaarden als de huidige heropening van de terrassen: van 8:00 tot 22:00 uur en per 4 personen of per gezin aan één tafel. 
 • De horeca mag haar terrassen buiten langer openhouden, namelijk van 8:00 tot 23:30 uur, onder dezelfde voorwaarden: één tafel per gezin of per 4 personen. 
 • Niet-professionele sporten mogen binnen met 50 personen en buiten met 100 personen uitgeoefend worden. 
 • Evenementen mogen binnen al zittend met 200 personen (of 75% van de zaalcapaciteit) en buiten met 400 personen plaatsvinden. Dat dient in beide gevallen steeds volgens de afstandsregels en de mondmaskerplicht te gebeuren. 
 • Jeugdactiviteiten en -kampen mogen doorgaan met 50 personen zonder overnachting. 
 • Feesten en recepties die binnen gepland zijn, mogen met 50 personen plaatsvinden. Hiervoor gelden dezelfde regels als in de horeca. 
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen meer volk ontvangen. Er mogen binnen 100 personen en buiten 200 personen deelnemen. 
 • Natuurparken, dierentuinen en pretparken mogen ook hun binnenruimtes openen. 
 • Fitness, bioscopen, bowlings en sauna's mogen ook hun binnenruimtes openen, mits voldoende aandacht voor ventilatie. 
 • Kermissen, braderijen, brocantes en rommelmarkten zijn toegelaten. 

Voorwaarden voor de versoepeling van de coronamaatregelen:

 • 60% van de volwassen bevolking heeft een eerste vaccin gekregen. 
 • Er liggen minder dan 500 coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg. 

Overzicht van de versoepelingen: 

 • De regels voor de horeca zullen ook tijdens de zomermaanden verder evolueren. 
 • Telewerk is niet langer verplicht, maar wel ten sterke aanbevolen. 
 • De beperkingen bij het winkelen vervallen. Je zal met meer dan twee mensen kunnen gaan winkelen en je moet geen rekening houden met een tijdslimiet van 30 minuten per winkel. 
 • Evenementen mogen met 2000 bezoekers (of 80% van de zaalcapaciteit) al zittend binnen plaatsvinden. Buiten mogen 2500 mensen samenkomen voor een evenement. Deze versoepelingen schrijven nog steeds een mondmasker en een veilige afstand voor.
 • Niet-professionele sporten kunnen zonder beperkingen doorgaan. 
 • Feesten en recepties kunnen tot 100 personen binnen plaatsvinden en volgen dezelfde regels als de horeca. 
 • Jeugdactiviteiten en -kampen mogen met 100 personen plaatsvinden, inclusief overnachting. 
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten ontvangen.  

Voorwaarden voor de versoepeling van de coronamaatregelen:

 • 70% van de volwassen bevolking heeft een eerste vaccin gekregen.
 • Er liggen minder dan 500 coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg. 

Overzicht van de versoepelingen:

 • Evenementen mogen binnen met 3000 personen plaatsvinden. Er is geen zitverplichting meer, maar de afstandsregels moeten wel gerespecteerd worden en de aanwezigen moeten een mondmasker dragen. Buiten kunnen tot 5000 samenkomen. 
 • Jeugdactiviteiten en -kampen mogen met 200 personen plaatsvinden, inclusief overnachting. 
 • Handelsbeurzen zijn opnieuw toegelaten. 

Vanaf 13 augustus mogen ook massa-evenementen en festivals met meer dan 5000 personen plaatsvinden. De bezoekers moeten wel gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test kunnen voorleggen.  

Voorwaarden voor de versoepeling van de coronamaatregelen:

 • 70% van de volwassen bevolking heeft een eerste vaccin gekregen.
 • Er liggen minder dan 500 coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg. 

In deze fase van de versoepelingen is het de bedoeling dat de coronabeperkingen maximaal verdwijnen. 

 • Het is nog onduidelijk hoeveel deelnemers er bij evenementen aanwezig mogen zijn. 
 • Massa-evenementen zijn toegelaten, zowel binnen als buiten. Deelnemers moeten wel een bewijs van vaccinatie of een negatieve PCR-test bij zich hebben. 
 • Jeufdactiviteiten en -kampen worden zonder beperkingen toegelaten. 
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen worden zonder beperkingen toegelaten. 
 • Feesten en recepties worden ook binnen zonder beperkingen toegelaten. 
 • Markten, kermissen, brocantes, rommelmarkten en braderijen worden zonder beperkingen toegelaten.