Beslissingen Overlegcomité

Hieronder vind je een overzicht van de beslissingen van het laatste Overlegcomité op 3 december 2021. Extra informatie vind je op www.info-coronavirus.be/nl/

Beslissingen Overlegcomité van 3 december 2021

De besmettingscijfers in ons land blijven stijgen en ook de druk op de ziekenhuizen volgt. De coronasituatie is in sneltempo verslechterd. Om de overbelasting van het zorgsysteem, de uitval van ons broodnodig zorgpersoneel en het uitstel van andere patiëntenzorg tegen te gaan, heeft het Overlegcomité beslist om een extra pakket aan maatregelen in te voeren. 

1. Scholen

De kerstvakantie wordt een week eerder ingezet in het lager en kleuteronderwijs. Dat betekent dat de lagere en kleuterscholen op maandag 20 december de kerstperiode inzetten. Daarnaast moeten klassen ook sneller in quarantaine wanneer er zich besmettingen voordoen en komt er een verbod op buitenschoolse activiteiten. 

De middelbare scholen zullen hun contactonderwijs moeten reduceren tot 50%. De rest van de lessen worden in afstandsonderwijs gegeven. Voor de middelbare scholen geldt er geen vervroegde kerstvakantie. 

De scholen voorzien CO2-meters in elke klas. 

2. Mondmaskerplicht

De brede mondmaskerplicht blijft behouden en wordt uitgebreid naar jongere leeftijdsgroepen. Kinderen vanaf 6 jaar dienen een mondmasker te dragen op school en in andere openbare plaatsen (winkels, openbaar vervoer, etc.). 

3. Evenementen

Evenementen binnen met meer dan 200 bezoekers worden verboden vanaf maandag 6 december. Alle evenementen binnen met meer dan 3500 worden met onmiddellijke ingang verboden. Vanaf 50 bezoekers moet een evenement het Covid Safe Ticket gebruiken. 

Evenementen binnen met minder dan 200 bezoekers kunnen doorgaan volgens de geldende regels. Dat wil zeggen al zittend, met CST (indien meer dan 50 aanwezigen) en met mondmasker. 

4. Musea en bioscopen

Musea en bioscopen mogen openblijven. Er geldt een maximale limiet van 200 mensen per zaal. 

1. Private bijeenkomsten

Privéfeesten binnen worden voor drie weken verboden, met uitzondering van huwelijksfeesten en begrafenissen (zoals een koffietafel). Die twee laatste dienen met een Covid Safe Ticket georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. Werk je met een professionele cateraar, dan zal je de regels van de horeca moeten volgen. 

2. Horeca

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6, waarbij een huishouden een tafel mag delen. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan. De openingsuren worden beperkt van 05.00 tot 23.00 uur. Ook standjes op kerstmarkten dienen deze regels te volgen. 

Je dient nog steeds een coronapas op zak te hebben en bij verplaatsingen binnen dien je een mondmasker op te zetten. 

3. Discotheken en dancings

Discotheken en dancings dienen tot 15 december 2021 te sluiten. 

4. Publieke evenementen 

Publieke evenementen binnen zijn enkel zittend toegestaan, en dat in overeenstemming met de regels van het Covid Safe Ticket en de mondmaskerplicht. Staande binnenevenementen mogen vanaf maandag 29 november drie weken lang niet meer plaatsvinden. Voor handelsbeurzen geldt een mondmaskerplicht.

Publieke evenementen buiten dienen rekening te houden met de regels van social distancing (1,5 meter tussen gezelschappen). De maatregelen van de horeca zijn op deze evenementen van toepassing.

5. Sport

Sportwedstrijden kunnen indoor plaatsvinden, maar wel zonder publiek. Deelnemers tot en met 18 jaar mogen vergezeld worden door de ouders.

6. Telewerk

De periode waarin werknemers een dag per week mogen terugkeren naar het werk, wordt verlengd tot 19 december. Vanaf 20 december worden twee terugkeerdagen toegelaten.

7. Nachtwinkels

Ook de nachtwinkels dienen om 23.00 te sluiten. 

8. Bijkomende tips

 • Wees steeds voorzichtig in je contacten, zowel voor jezelf als voor familie, vrienden en kennissen. Probeer je contacten te beperken en wees zeer voorzichtig met kwetsbare personen. Spreek zoveel mogelijk buiten af. 
 • Gebruik zelftesten wanneer je thuis mensen ontvangt en draag een mondmasker. De zelftesten zijn verkrijgbaar bij de apotheker. 
 • Ventileer goed alle binnenruimtes! 

1. Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen
 • in zorginstellingen
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement
 • in winkels en winkelcentra
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

2. CovidSafeticket+

Het CovidSafeticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het CovidSafeticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus CovidSafeticket + mondmasker.

Het CovidSafeticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaatsvinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

3. Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 20 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal drie per personeelslid.

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer. Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

4. Extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

5. Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Wat met buitenlands reizen?

Wil je naar het buitenland op reis, maar ben je niet zeker welke maatregelen op jou van toepassing zijn? Alles hangt af van je land van bestemming en in welke mate je gevaccineerd bent. Hieronder vind je een overzicht van alle nodige informatie. Voor meer informatie kan je ook surfen naar www.info-coronavirus.be en www.diplomatie.belgium.be.

Vanaf 1 juli werkt de EU eveneens met een coronacertificaat. Het 'EU digitaal COVID-certificaat' geeft aan of je (volledig) gevaccineerd bent tegen corona, een negatieve coronatest hebt afgelegd of recent besmet bent geweest met het virus. Op deze manier wordt reizen binnen de EU een pak gemakkelijker. Surf voor meer informatie naar www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecertificaat-covid-19. 

Het overlegcomité heeft enkele belangrijke stappen gezet op vlak van buitenlands reizen deze zomer. Wie over een geldig coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de EU vrij rondreizen. Let wel op: je moet steeds de geldende coronamaatregelen in het land van bestemming volgen. Breng dus zeker een bezoekje aan https://diplomatie.belgium.be/nl om op de hoogte te zijn van de lokale coronamaatregelen.

Het EU-coronacertificaat is vanaf 1 juli beschikbaar. Je certificaat bewijst dat je ofwel gevaccineerd bent tegen corona, negatief getest hebt op het virus of van corona hersteld bent.

Ook bij terugkeer uit het buitenland naar België is het belangrijk om als Belgisch inwoner een aantal richtlijnen te volgen, afhankelijk van de kleuraanduiding van je bestemming. Zo blijft het verplicht om een Passenger Location Form in te vullen wanneer je terugkeert van een buitenlandse reis. Voor professionele reizen wordt vanaf 1 juli ook met het PLF gewerkt (en niet meer met het BTA).

 • Kom je uit een groene of oranje zone? Dan ben je niet verplicht om in quarantaine te gaan of je te laten testen. Let er wel op dat de status van je bestemmingsland kan wijzigen terwijl je op reis bent. Je dient je dan te schikken naar de kleurcode die je bestemming heeft op het moment dat je terugkeert naar België.
 • Kom je uit een rode zone? Dan gelden volgende richtlijnen:
  • Als je beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (van meer dan 2 weken oud), recente negatieve PCR-test (minder dan 72 uur oud) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Als je je bij aankomst meteen laat testen op dag 1 of dag 2, dan moet je niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld.
 • Kom je terug uit een zone met heel hoog risico? Het gaat hier over zones waar zorgwekkende virusvarianten voorkomen die we buiten Europa willen houden.
  • Je dient verplicht 10 dagen in quarantaine te gaan en je te laten testen op dagen 1 en 7 van de quarantaine. 
  • Deze verplichting geldt ook wanneer je volledig gevaccineerd bent of voor vertrek een negatieve test hebt afgelegd. 

Ben je geen inwoner van België? Dan gelden volgende richtlijnen:

 • Aankomst vanuit een groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of PCR-tests. 
 • Aankomst vanuit een rode zone: als je beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (van meer dan 2 weken oud), recente negatieve PCR-test (minder dan 72 uur oud) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
 • Als je van buiten de EU komt, dan moet je meer dan 2 weken volledig gevaccineerd zijn met een door Europa erkend vaccin. Je moet ook een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Als de test negatief is, moet je niet in quarantaine. 
 • Kom je uit een zone met heel hoog risico op zorgwekkende virusvarianten, dan gelden volgende richtlijnen:
  • Er geldt een inreisverbod voor niet-inwoners die zich in de twee voorgaande weken in een zeer hoge risicozone bevonden. 
  • Er is een uitzondering op het inreisverbod voor essentiële reizen (vervoerspersoneel en diplomaten). Je moet dan wel 10 dagen in quarantaine en een PCR-test afleggen op dagen 1 en 7 van de quarantaine. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de essentiële redenen.