Bouw gestart van bovenlokale gymhal

Eerste fase van 6,5 miljoen euro investering in Sportpark Wereldakker

Op 4 januari zijn de bouwwerken gestart aan de bovenlokale gymhal op de sportterreinen tussen het Klein Seminarie en de Katelijnestraat. Voor de gymnastieksport in de ruime regio rond Hoogstraten is er al enige tijd een grote nood aan specifieke sportinfrastructuur. Het stadsbestuur van Hoogstraten komt daar nu aan tegemoet.

De bovenlokale gymhal vormt de eerste fase van de ontwikkeling van Sportpark Wereldakker op de gronden achter het Klein Seminarie. Naast de gymhal zal er ook een volwaardige atletiekpiste worden gerealiseerd. In overleg met Hoogstraten V.V. worden de verschillende oefenvelden en wedstrijdvelden geheroriënteerd en een kunstgrasveld aangelegd om het verlies aan oefenvelden te compenseren. Sportpark Wereldakker biedt straks ruimte voor gymnastiek, dans, atletiek en voetbal. Voor de realisatie hiervan zijn we een nauwe samenwerking aangegaan tussen ’t Spagaatje, Hoogstraten VV (voetbalvereniging), Atletiekvereniging Noorderkempen en het Klein Seminarie.

De ontwikkeling van de sportsite en de bovenlokale gymhal is een duurzame investering in de gezondheid van de Hoogstraatse bevolking en een belangrijke ondersteuning van het Hoogstraatse verenigingsleven. Hoogstraten heeft een ambitieus meerjarenplan 2020-25 uitgetekend met ruim 65 miljoen euro aan investeringen. De realisatie van de gymhal beslaat daarvan een kleine 3 miljoen euro. De bijkomende investeringen in Sportpark Wereldakker ramen wij op nog een dikke 3,5 miljoen euro.

De komende jaren krijgt de hele zone achter het Klein Seminarie dus een grondige facelift. Terwijl de aanleg van de gymhal nog in volle gang is, wordt in mei 2021 begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld, stapsgewijs volgen dan de nieuwe natuurgrasvelden en extra parkeergelegenheden die tegen de zomer van 2022 in gebruik kunnen worden genomen. Tenslotte wordt een gloednieuwe atletiekpiste aangelegd tegen het einde van 2022.  Er wordt ook voldoende groen voorzien en er zullen trage wegen worden aangelegd zodat bezoekers in een aangename, groene zone kunnen wandelen en vertoeven. Op Sportpark Wereldakker vindt straks ook de individuele sportbeoefenaar zijn gading, want hij kan gebruik maken van de atletiekpiste en een oefengrasveld op vrije momenten.

Voor de realisatie van de gymhal springt de Vlaamse overheid bij met een subsidie van ongeveer een half miljoen euro. Ook voor de tweede fase (het kunstgrasveld, sportvelden en de atletiekpiste) zal Hoogstraten een aanvraag indienen voor Vlaamse subsidies.

Bovenlokale gymhal

Momenteel zijn de graafwerken aan de gang, die voorafgaan aan de bouw van een volledig uitgeruste gymnastiekhal met valkuil, aangevuld met een polyvalente zaal voor multimove, freerunning, seniorengym, yoga en ook nog een danszaal. Het meest gunstige scenario voor de ingebruikname van deze gymhal is het einde van 2021. De werking van ’t Spagaatje is nu verspreid op verschillende locaties in Hoogstraten en die kunnen dan allemaal verhuizen naar de nieuwe gymhal. Het akkoord tussen de verschillende partijen voorziet dat ook de leerlingen van het Klein Seminarie in deze gymhal kunnen sporten.

“’t Spagaatje is heel blij dat de langverwachte bouw van deze gymhal is gestart”, zegt voorzitter May Van Aert. Onze eerste aanvraag om een subsidie te bekomen voor een bovenlokale gymhal dienden we al in 2011 in.  Om de subsidies ten bedrage van een half miljoen euro te verkrijgen moesten we een bovenlokale werking uitbouwen en daar heeft de vereniging zich ook voor geëngageerd. Daarenboven investeren wij zelf de aanzienlijke som van een half miljoen euro in de inrichting van de gymhal met  toestellen. Onze leden in Hoogstraten en in de wijde omgeving van Hoogstraten krijgen straks een fantastische infrastructuur om hun sport te beoefenen.”