Brug Schoorstraat/Haldijk wordt vernieuwd

Schoorstraat, Haldijk

Het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten heeft besloten om de brug ter hoogte van de Schoorstraat/Haldijk te vervangen. De brug, in gezamenlijke eigendom van de gemeenten Hoogstraten en Baarle-Nassau, is in slechte staat. Een nieuwe brug zal worden geplaatst, waarbij elke gemeente de helft van de onkosten ten laste zal nemen. 

Op dit moment is de brug uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt onderzocht of de bestaande landhoofden kunnen behouden blijven bij de gevraagde verbreding en verzwaring van de brug in functie van het moderne landbouwverkeer. Zodra hierover uitsluitsel bestaat, kan werk worden gemaakt van een ontwerp voor de nieuwe brug.