De beiaard speelt zijn laatste klanken

Hoogstraten neemt afscheid van zijn klokken

Op zondag 14 januari zal stadsbeiaardier Luc Dockx voor één jaar afscheid nemen van zijn geliefde klokken. Hij speelt om 15.00 uur een afscheidsconcert. Kom gezellig meeluisteren op de parking van het IKO. 

Vanaf 16 januari zal het dan een beetje stiller worden in Hoogstraten. Dan luiden de klokken voor de (voorlopig) laatste keer. Vanaf 17 januari start klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts met de voorbereidingen voor de demontage van de beiaard. Tot eind 2018 zullen we de vertrouwde klank van onze klokken moeten missen.

De opbouw van de stellingen rondom de kerktoren vorderen gestaag. Binnenkort bereiken de stellingen de galmgaten, waarachter de klokken en de beiaard schuilgaan.   De planning voorziet dat rond 20 februari de klokken uit de toren worden gehaald. Dat wordt een spectaculaire operatie die omgeven wordt met de nodige feestelijkheden.

De langverwachte restauratie van de kerktoren van de Sint-Katharinakerk is begonnen op 14 november 2017. Tenminste anderhalf jaar staat de kerkt in de steigers met het oog op de restauratie van de kerktoren en de beiaard. Een hoge houten schutting schermt de werfzone af van de straat. Tijdens de duur van de werken blijft de kerk toegankelijk en zal er geen belemmering zijn voor het auto- en fietsverkeer op de Vrijheid. 

Voor de restauratie van de beiaard worden 270 kalenderdagen uitgetrokken. Voor de totaliteit van de restauratiewerkzaamheden wordt gerekend op 480 kalenderdagen. De kerktoren krijgt een nieuwe gevelbekleding en de dakstructuur, de dakbedekking,  het schrijnwerk en het torenuurwerk worden onder handen genomen. Aan het schip en het koor van de kerk zal nog niet worden gewerkt. Hopelijk komt het restauratiedossier voor dit gedeelte van de kerk snel in orde.