De bewoners en zorgpersoneel van WZC Stede Akkers worden gevaccineerd tegen COVID-19

Goed nieuws voor ons woonzorgcentrum

In het faseplan van de federale overheid in verband met de vaccinatiestrategie werd al snel duidelijk dat de woonzorgcentra in ons land eerst aan de beurt zouden komen om gevaccineerd te worden tegen het COVID-19-virus. Het was nog even afwachten op concrete data voor Hoogstraten, maar wij kunnen jullie nu met veel blijdschap vertellen dat de bewoners van WZC Stede Akkers hun eerste prik deze week zullen krijgen, namelijk op vrijdag 15 januari 2021.

Onze medewerkers in de zorg worden in de loop van volgende week een eerste keer ingeënt tegen het COVID-19-virus. We wachten nog op de bevestiging van de exacte datum. Rekening houdend met de zesde dosis die in veel gevallen uit de flacons kan worden gehaald, is het evenwel mogelijk dat ook een aantal personeelsleden deze vrijdag al wordt ingeënt.

Vorige week lanceerden we de vraag wie wel of geen prik wenste in ons WZC. De overgrote meerderheid van de bewoners en medewerkers wil gevaccineerd worden. Hier zijn wij enorm tevreden mee. Zo zorgen we er samen voor dat zo weinig mogelijk mensen in ons WZC ziek worden, dat de hoge werkbelasting voor de collega’s afneemt en dat de zorg overeind blijft.

Je laten vaccineren is het beste plan, zodat het leven straks weer starten kan!

In het faseplan van de federale overheid is duidelijk dat na de vaccinatie van medewerkers en bewoners van de woonzorgcentra de bewoners en personeelsleden van andere zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen volgen, net als zorgverleners in de ziekenhuizen en de huisartsen. In een latere fase wordt iedereen gevaccineerd, dus ook andere doelgroepen.

Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter. Vaccinatie is de beste bescherming tegen het coronavirus en de grootste garantie dat we in 2021 weer volop van het leven kunnen genieten. Dat we weer opgelucht kunnen ademhalen. Opnieuw kunnen samenzijn, onze geliefden kunnen omhelzen en ons leven weer kunnen oppakken.

Meer informatie over het coronavaccin vind je op www.laatjevaccineren.be.

Hou je wel nog even vol?

Het duurt 10 tot 14 dagen na de eerste vaccinatie vooraleer je lichaam antistoffen ontwikkelt en de bescherming goed begint te werken. Als je dus in die periode blootgesteld wordt aan het virus, is je afweer nog niet voldoende gestimuleerd door het vaccin en kan je nog besmet raken. Bovendien moet je er rekening mee houden dat je het coronavirus nog kan doorgeven na de vaccinatie, als je ermee in contact komt.

Dat je het vaccin krijgt, betekent dus helaas niet dat je nu al terug kan keren naar  “het oude normaal”. Er zijn nog heel wat kwetsbare mensen die niet in woonzorgcentra wonen – en die pas in een later stadium gevaccineerd worden. Beperk je sociale contacten, blijf anderhalve meter afstand houden, je handen wassen, een mondmasker dragen,… om ervoor te zorgen dat zij niet ziek worden!

Het stadsbestuur wil ook benadrukken dat we het ten stelligste afraden om op vakantie te gaan naar rode zones. Wie meer dan 48 uur in een rode zone is geweest, moet voortaan verplicht in quarantaine. Op dag 1 en dag 7 moet je bovendien een coronatest afleggen. Pas na een negatieve uitslag van die tweede test mag de quarantaine beëindigd worden.

Bedankt voor jullie inzet. Samen staan we sterk!

Meer informatie over vaccineren