Definitieve beslissing voor bouw van 't Gastenhuys

Er wordt geen bezwaar ingediend tegen de sloop van het oude rusthuis
Gastenhuys

Het stadsbestuur van Hoogstraten is blij met de beslissing van vzw Erfgoed Hoogstraten om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de toenmalige minister van Omgeving om een bouwvergunning te verlenen voor de sloop van het vroegere rusthuis en de bouw van het nieuwe Gastenhuys. Burgemeester Marc Van Aperen reageert opgelucht: “We appreciëren enorm de beslissing van Erfgoed Hoogstraten en we zijn echt blij dat we nu vooruit kunnen met de bouw van ‘t Gastenhuys.”

Stad Hoogstraten en vzw Erfgoed Hoogstraten publiceerden hierover vandaag een persbericht.

Francis Huijbrechts, voorzitter van Erfgoed Hoogstraten, legt uit waarom ze die beslissing hebben genomen: “Na constructief overleg met de burgemeester en enkele schepenen en na intern overleg binnen Erfgoed Hoogstraten achten we het niet meer aangewezen om een beroep in te stellen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. We betreuren het wel dat de minister - tegen voorafgaande adviezen in – een bouwvergunning heeft verleend, maar het instellen van een beroep zou een bijkomende jarenlange vertraging van dit dossier tot gevolg hebben en daarbij zouden er nog enkel verliezers zijn. Vzw Erfgoed Hoogstraten blijft zich vragen stellen bij de aanpak van dit dossier door het vorige stadsbestuur en betreurt dat het beeldbepalende historische gebouw nu toch zal verdwijnen. Het is evenwel tijd om de blik te richten naar de toekomst. Zo erkent vzw Erfgoed Hoogstraten het voornemen van het nieuwe stadsbestuur om meer aandacht te hebben voor erfgoed”, besluit Francis Huijbrechts.

Het stadsbestuur op zijn beurt benadrukt dat het een regelmatig overleg met vzw Erfgoed Hoogstraten wil uitbouwen. Burgemeester Marc Van Aperen licht toe: “De stad beseft dat - naast de beschermde monumenten - er nog veel andere waardevolle gebouwen zijn op het Hoogstraatse grondgebied die deel uitmaken van de eigenheid van Hoogstraten. Om erover te waken dat dit patrimonium wordt gevrijwaard, engageert het stadsbestuur zich dan ook onder andere om in te stappen in een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst). Verder wil de stad stappen zetten tot een verder herstel en opwaardering van de historische lindenboombeplanting op de Vrijheid en zijn we bereid tot overleg over het oprichten van een Erfgoedraad in Hoogstraten.”

Bouwvergunning

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel keurde op 21 augustus de bouwvergunning goed voor ’t Gastenhuys. De stad kan dus op de locatie van het vroegere rusthuis een  nieuwbouw ontwikkelen. Het besluit bepaalt dat aan Van Roey Vastgoed en OCMW Hoogstraten een vergunning wordt verleend voor de

  • nieuwbouw van een zorgcampus
  • de sloop van het bestaand gasthuis
  • de sloop van de berging van het gasthuis
  • de wijziging van de verhardingen rond het gebouw

Het voormalige stadsbestuur en aannemer Groep Van Roey stelden in 2018 de plannen voor van een nieuwbouw op de campus Stede Akkers. In de plaats van het vroegere rusthuis ‘O.L.V. van zeven Weeën’  komt een gloednieuw gebouw met ondergrondse parking, dat ’t Gastenhuys zal heten. Hier zal stad Hoogstraten een zorgcampus onderbrengen met zeven zorgverlenende diensten en 35 assistentiewoningen.

Wie worden de bewoners van 't Gastenhuys?

’t Gastenhuys wordt een gebouw met een multifunctioneel gelijkvloers, 35 assistentiewoningen en een kelder met een parkeergarage met ruim 30 parkeerplaatsen. Partners voor de invulling van het multifunctioneel gelijkvloers zijn onthaalbureau Kind & Gezin, Opvoedingswinkel (OLO), Peuterspeelpunt, Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG), Jongeren Advies Centrum (JAC-CAW),  nierdialysecentrum (AZ Turnhout) en thuiszorgwinkel (Zorg & Farma). Deze partners zullen gemeenschappelijke voorzieningen delen en andere delen een specifieke invulling geven. Op die manier zal het Hoogstraatse aanbod aan zorg en medische diensten uitgebreider en efficiënter worden.