Doe mee aan de dorpsraad

Beste vereniging, vaardig je vertegenwoordiger af en beslis mee

Het stadsbestuur hecht veel belang aan inspraak en wil alle inwoners van Hoogstraten zoveel mogelijk de kans geven te participeren aan de besluitvorming. Mede om die reden zijn er heel wat adviesraden actief in Hoogstraten.

Een belangrijk onderdeel van de adviesraden zijn de dorpsraden. Elk dorp van Hoogstraten heeft een eigen dorpsraad. Dorpsraden weten als geen ander wat de vragen, behoeften en knelpunten zijn in de plaatselijke dorpssamenleving. Hoe beter de werking van zo'n dorpsraad, hoe beter de kwaliteit van hun adviezen en hoe ruimer het draagvlak voor beslissingen. 

Vertegenwoordigers van verenigingen

De zes dorpsraden van Hoogstraten worden deze zomer opnieuw samengesteld. Het is ons streefdoel dat elke vereniging en elk gebuurt in de algemene vergadering van de dorpsraad is vertegenwoordigd. Hoe meer verenigingen in de dorpsraad zijn vertegenwoordigd, hoe beter de dorpsraad een weerspiegeling is van wat er leeft in de gemeenschap. Daarom willen we een oproep doen aan alle verenigingen om een vertegenwoordiger in de dorpsraad af te vaardigen. In het bijzonder willen we de dames stimuleren om zich kandidaat te stellen. Elke dorpsraad dient immers voor minstens 1/3 samengesteld te worden uit leden van hetzelfde geslacht.

Laat vóór 28 juni 2019 weten wie de vertegenwoordiger van je vereniging zal zijn in de dorpsraad van je dorp. Als de dorpsraden zijn samengesteld, kan elke dorpsraad in de loop van de zomer een dagelijks bestuur verkiezen met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ook hier vragen wij dat minstens één van deze functies wordt ingevuld door een dame.

Er zijn brieven onderweg naar alle Hoogstraatse verenigingen met een uitnodiging om dorpsraadvertegenwoordigers aan te wijzen. Om je vertegenwoordiger voor de dorpsraad door te geven, vragen we dat je een mail stuurt naar communicatie@hoogstraten.be met de vermelding van de naam van je vertegenwoordiger, zijn/haar adres, telefoonnummer, e-mailadres en ook de naam van de vereniging. Je kan ook het invulformulier onderaan de brief invullen en die bezorgen aan de onthaalbalie van het stadhuis, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

Individuele leden van de dorpsraad

Het reglement van de dorpsraden voorziet dat ook individuele personen, die geen lid zijn van een vereniging, zich kandidaat kunnen stellen om deel te nemen aan de dorpsraad. Ben je geïnteresseerd, laat dit dan weten aan communicatie@hoogstraten.be via een mail met de vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Of stap naar de onthaalbalie van het stadhuis en meld je aan. 

Geen politici

De dorpsraden zijn niet-politieke adviesorganen. Leden van de gemeenteraad, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn of afgevaardigden in het bijzonder comité voor de sociale dienst vragen we om zich geen kandidaat te stellen voor de dorpsraden. Uiteraard kunnen gewone militanten van de politieke partijen (zonder mandaat) wel meedoen.