Dorpskernvernieuwing Meerle gaat van start

Renovatie oude school creëert ruimte voor Den Dorpel, Stekelbees en Chiro
Een nieuwe locatie voor Den Dorpel, Stekelbees en de chiromeisjes

Op 19 december 2018 zijn de werken begonnen aan de vroegere school 4-5-6 in Meerle. In een eerste fase wordt de luifel achter het schoolgebouw afgebroken. Daarmee is het dorpskernvernieuwingsproject Meerle, ons dorp in de uitvoeringsfase gekomen. Allereerst wordt de Zone Raadhuis aangepakt.

Het Hoogstraatse schepencollege keurde op maandag 8 oktober de bouwaanvraag goed voor het publieke gedeelte van het dorpskernvernieuwingsproject Meerle, ons dorp. Na afloop van de wettelijke termijn voor eventuele bezwaarschriften, zijn nu de werken gestart. De renovatiewerken aan de vroegere school 4-5-6 creëren nieuwe lokalen voor jeugdhuis Den Dorpel, jeugdbeweging Chiro en kinderopvang Stekelbees. Aan de achterkant van het gebouw komt een gloednieuwe polyvalente zaal.

Verloop van de werken

  • Tussen 18 december 2018 en begin februari 2019 gebeuren de nodige afbraakwerken.
  • De renovatie van het bestaande gebouw gebeurt van begin februari tot half april 2019.
  • De ruwbouw van de polyvalente zaal wordt aangevat half maart en zal duren tot het begin van de zomer
  • De afwerking van het gebouw en het plaatsen van de nodige technieken zal vermoedelijk het grootste deel van de zomer in beslag nemen.
  • De verhuis van de Chiromeisjes, jeugdhuis Den Dorpel en Stekelbees is gepland vóór de aanvang van het nieuwe werkjaar in september.
  • De omgevingsaanleg vangt aan in de loop van april 2019 en zal vermoedelijk worden afgerond in de loop van oktober.

Publiek-private samenwerking

Een groot deel van de dorpskernvernieuwing in Meerle gebeurt via een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij het stadsbestuur samenwerkt met privépartner Van Roey Vastgoed. De publiek-private samenwerking omvat drie zones.

In de zone Raadhuis wordt de voormalige basisschool voor de leerjaren 4-5-6 samen met het omringende openbaar domein onder handen genomen. Het wordt meer dan ooit een cluster voor het gemeenschapsleven. In het oude schoolgebouw, dat uitgebreid wordt met een polyvalente ruimte, vinden straks jeugdhuis Den Dorpel, de meisjeschiro en Stekelbees hun plaats. De polyvalente ruimte biedt bijkomend een plek voor andere verenigingen als vergader- of activiteitenlocatie. De voormalige speelplaats wordt toegankelijk gemaakt en biedt, na de uren van Stekelbees, een leuke vertoefplek voor jong en oud én zal terrasruimte worden voor Den Dorpel. Achter het schoolgebouw blijft de groene activiteitenzone behouden, maar deze krijgt een grondige facelift. De anwezige speelterreinen worden behouden én aangevuld met avontuurlijk speelgroen,een skateplein en speeltoestellen met extra aandacht voor sensorische integratie. Er gaat ook aandacht naar een betere toegankelijkheid van het speelterrein.

Binnen de zone Raadhuis wordt in een later stadium ook het iconische Raadhuis van Meerle gerenoveerd. Het premieaanvraagdossier om subsidies te verkrijgen van Erfgoed Vlaanderen is goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december en wordt binnenkort ingediend bij de Vlaamse overheid. De vergunningsaanvraag voor de restauratie van dit mooie gebouw zal in het begin van 2019 worden gedaan. Het is de bedoeling dat het Raadhuis wordt omgevormd tot het dorpshuis van Meerle. Er wordt dan een lokaal dienstencentrum van het OCMW in ondergebracht, in samenwerking met de bibliotheek en digidak.

De zone Weeshuis behelst een nieuwe inrichting voor het Gemeenteplein en de aanleg van nieuwe woningen op de plaats waar nu de school 1-2-3 staat. De bouwaanvraag voor dit project is lopende. De werken zullen starten nadat de renovatie van school 4-5-6 is afgelopen. Dit geeft de mogelijkheid aan de meisjeschiro om in hun huidige lokalen te blijven, tot ze naar het gerenoveerde complex kunnen verhuizen.

In de zone Pastorij zal op termijn op de plaats van de huidige pastorij een wooncomplex verschijnen. De zone Pastorij is de laatste fase van het hele Meerle, ons dorp-project. Voor deze fase is nog geen bouwvergunning aangevraagd. Voor de huidige uitleenpost van de bibliotheek en het historische schoolhoofdgebouw zijn nog verschilende sociale of economische functies mogelijk. Hiervoor kunnen kandidaat-erfpachtnemers zich melden bij Van Roey en/of het stadsbestuur.

Participatieproject

Aan de toekenning van de bouwvergunning voor school 4-5-6 gaat een lang traject van burgerparticipatie vooraf, dat het stadsbestuur samen met de inwoners van Meerle heeft doorlopen sinds 2015. Het ontwerp bouwt voort op de bewonersvisie die in verschillende sessies tot uiting is gekomen. Meerle heeft immers heel wat troeven in handen. Het is een rustig dorp met beschermd dorpsgezicht en een bloeiend verenigingsleven. Het dorp kampt echter met de uitdagingen van een kleine plattelandsgemeente: een dalende dienstverlening, minder jonge gezinnen en een beperkte bereikbaarheid. Daarom heeft het stadsbestuur zich geëngageerd om samen met de inwoners van meerle een participatieproject op te zetten over een nieuwe invulling van het dorpscentrum. Het doel: een vernieuwde en aantrekkelijkere dorpskern die zorgt voor economische en sociaal-culturele versterking van het dorp.