Eerste vergunning afgeleverd voor dorpskernvernieuwing Meerle

Het Hoogstraatse schepencollege heeft op maandag 8 oktober de bouwaanvraag goedgekeurd voor het publieke gedeelte van het dorpskernvernieuwingsproject Meerle, ons dorp. Dat wil zeggen dat eind november de renovatiewerken kunnen starten aan de vroegere school 4-5-6. In dit gebouw worden nieuwe lokalen gecreëerd voor jeugdhuis Den Dorpel, de Chiromeisjes en kinderopvang Stekelbees. Aan de achterkant van het gebouw komt een gloednieuwe polyvalente zaal, die gezamenlijk door de drie partners gebruikt wordt.

Na het toekennen van de bouwvergunning begint de wettelijke termijn te lopen van 30 dagen waarbinnen de omwonenden eventueel nog bezwaar kunnen aantekenen. Daarna kunnen de werken beginnen.

Een groot deel van de dorpskernvernieuwing in Meerle zal gebeuren via een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij het stadsbestuur samenwerkt met een privépartner. Van Roey Vastgoed is de privépartner voor de PPS.

3 zones
De publiek-private samenwerking omvat drie zones. Naast de zone Raadhuis, is er ook nog een zone Weeshuis en een zone Pastorij. In de zone Raadhuis wordt de voormalige basisschool voor de leerjaren 4-5-6 samen met het omringende openbaar domein onder handen genomen. Het wordt meer dan ooit een cluster voor het gemeenschapsleven. In het oude schoolgebouw, dat uitgebreid wordt met een polyvalente ruimte, vinden straks jeugdhuis Den Dorpel, de Chiromeisjes en Stekelbees hun plaats. De polyvalente ruimte wordt gezamenlijk door de drie partners gebruikt en biedt een eventuele bijkomende plek voor andere verenigingen of activiteiten. De voormalige speelplaats wordt openbaar toegankelijk gemaakt en biedt - na de uren van Stekelbees - een leuke vertoefplek voor jong en oud én zal eveneens gedeeltelijk dienen als terrasruimte voor Den Dorpel. Achter het schoolgebouw blijft de groene activiteitenzone behouden, maar deze krijgt een grondige facelift. Het verharde speelterrein wordt verlegd en sluit straks aan bij de polyvalente ruimte. De groene zone wordt aangevuld met avontuurlijk speelgroen en een skateplein.

Binnen de zone Raadhuis wordt ook het iconische Raadhuis van Meerle gerenoveerd. De vergunningsaanvraag voor de restauratie van dit mooie gebouw wordt vermoedelijk eind Persbericht Meerle, ons dorp 11 oktober 2018 oktober ingediend, samen met het premieaanvraagdossier om subsidies te verkrijgen van Erfgoed Vlaanderen. Het is de bedoeling dat het Raadhuis wordt omgevormd tot het dorpshuis van Meerle. Er wordt dan een lokaal dienstencentrum van het OCMW in ondergebracht, in samenwerking met de bibliotheek en digidak.

De zone Weeshuis behelst een nieuwe inrichting voor het Gemeenteplein en de aanleg van nieuwe woningen op de plaats waar nu de school 1-2-3 staat. De bouwaanvraag voor dit project is lopende. De werken zullen starten nadat de renovatie van school 4-5-6 is afgelopen. Dit geeft de mogelijkheid aan de meisjeschiro om in hun huidige lokalen te blijven, tot ze naar het gerenoveerde complex kunnen verhuizen. In de zone Pastorij komen op de plaats van de huidige pastorij in een latere fase enkele gestapelde woningen met een binnentuin, refererend naar de huidige vorm van de pastorij. De historische panden tussen het raadhuis en de pastorij kunnen nog diverse commerciële, woon- of sociale functies krijgen. De zone Pastorij is de laatste fase van het hele project Meerle, ons dorp. Voor deze fase is nog geen bouwvergunning aangevraagd.

Participatieproject
Aan de toekenning van de bouwvergunning voor school 4-5-6 gaat een lang traject van burgerparticipatie vooraf, dat het stadsbestuur samen met de inwoners van Meerle heeft doorlopen sinds 2015. Het ontwerp bouwt voort op de bewonersvisie die in verschillende sessies tot uiting gekomen is. Dat participatietraject resulteerde op 13 februari 2018 in een grote informatievergadering in de Kerk van de Heilige Verlosser over het ontwerp. Op dat infomoment konden de burgers hun vragen en bezorgdheden kwijt. Ze werden toen ook op de hoogte gesteld dat er na de infovergadering een maandenlange periode zou volgen van het uitwerken van de plannen en het aanvragen van de nodige adviezen en vergunningen.