Expo "Brand! Brand!"

Een vurige expo over brandstichters, brandmeesters … én pompiers

In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt van 7 november 2020 tot en met 28 maart 2021 de tentoonstelling: “Brand! Brand! – Een vurige expo over brandstichters, brandmeesters en pompiers”. Deze tentoonstelling werd verwezenlijkt in samenwerking met Hulpverleningszone Taxandria en dankzij oudgedienden van het Vrijwillig Pompierskorps .

In 2020 is het 150 jaar geleden dat het bestuur van Hoogstraten besluit tot de oprichting van een “Vrijwillig Pompierskorps”. Op 6 juni 1870 heeft de stichtingsvergadering plaats. Maar vooraleer het zover is gekomen, heeft Hoogstraten al veel brandrampen getrotseerd. Deze tentoonstelling toont u dus niet enkel de laatste 150 jaar, maar neemt u mee terug in de tijd tot aan de allereerste gedocumenteerde brandramp in 1442. Van hieruit komt u via een tijdlijn letterlijk tot in 2020 en passeert u de meest markante gebeurtenissen die met brand te maken hebben.

Brandstichters op de brandstapel in de 18de eeuw, de eerste zelfgemaakte brandweerwagen van het hulppompierskorps van Meerle in de jaren ’60, branden in oorlogstijd, blikseminslagen in kerken, … het passeert allemaal de revue. En dankzij de medewerking van Hulpverleningszone Taxandria en de privécollectie van voormalig korporaal van Brandweer Hoogstraten, Joseph Aerts, kunnen we u ook prachtige objecten tonen.

In een apart luik van de tentoonstelling laten we ook de brandweerlieden zelf aan het woord. Ze vertellen over hun passie, hun meest memorabele interventie en nog veel meer.

Brand! Brand!