Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Op 25 april 2018 mocht Fabrik Elentrik - ons pop-up energiecafé - voor het eerst van stal.
Enthousiast zijn wij gestart met een bezoek aan de Burgemeester Brosensstraat waarna elke deelgemeente bezocht werd. 

Ken je Fabrik Elentrik al?

Dit is was ons rijdend pop-upenergiecafé waarvoor stad Hoogstraten een subsidie mocht ontvangen van de provincie.

Fabrik Elentrik heeft van 2018 tot en met 2022 vijf maal een bezoek gebracht aan verschillende wijken van alle deelgemeenten in Hoogstraten, in totaal dus 30 wijkbezoeken. 

Dit op een avond door de week  met als doel om alle vragen betreffende energieverbruik - renovatie - premies - hernieuwbare energie, ... te beantwoorden.
We trakteerden op advies én een drankje.  

Wanneer je veel specifieke vragen had over uw woning kon er een afspraak gemaakt worden met Carolien Ruts, de huisbezoeker Wonen van Hoogstraten.
Dit kan trouwens nog steeds, maak een afspraak met Carolien Ruts en zij komt jou persoonlijk advies geven. 
Een afspraak kan je maken door te mailen naar wonen@hoogstraten.be of bel 03 340 19 19.

Ons energiecafé was niet van de jongste, toch hadden wij deze zo energiezuinig gerenoveerd.
Ondertussen hebben wij besloten Fabrik Elentrik op stal te laten staan na het afleggen van een mooi parcours. 
 

We weten ondertussen dat heel wat gezinnen kleine tot grote ingrepen hebben gedaan aan hun woning en zo besparen we maar liefst 84,9 ton CO2 op jaarbasis!

Geweldig toch? Door kleine of grote aanpassingen verbeter je de woonkwaliteit sterk, alsook draag je je steentje bij en zorg je voor een beter klimaat.