Fietspad langs de Mark wordt vernieuwd

Veiligheid voor fietsers en voetgangers

Het stadsbestuur gaat in 2018 het wegdek van het fietspad langs de Mark (in Meer en Meersel-Dreef) vernieuwen. Hierdoor zal het comfort van de fietsers en wandelaars aanzienlijk toenemen. Boomwortels hebben op een aantal plaatsen het twintig jaar oude fietspad omhoog geduwd en dit zorgt voor scheuren en hobbels.

Het volledige traject vanaf het begin in de Zandbergstraat in Meer tot aan de landsgrens in Meersel-Dreef wordt heraangelegd. Op een aantal plaatsen gaat het enkel om de bovenlaag. Waar de beschadigingen het grootst zijn, wordt ook de onderlaag aangepakt. De bedoeling is om de herstellingswerken in de eerste helft van 2018 uit te voeren.

Langs het traject van het fietspad moeten spijtig genoeg ook bomen worden gerooid. Een driehonderdtal daarvan hebben de essenziekte en moeten sowieso worden opgeruimd. Een ander deel moet verwijderd worden omdat hun wortels het fietspad omhoog drukken en ook het nieuwe asfalt snel zouden beschadigen. Dit brengt de veiligheid van de fietsers in gevaar. 

Alle verwijderde bomen zullen evenwel worden gecompenseerd en dit op twee locaties:
- langsheen de Scheurdekousweg wordt een bomenrij van knotwilgen aangeplant
- In het talud naast de Mark worden op verschillende plaatsen elzen aangeplant

Op andere locaties wordt de berm langs het fietspad opwaardeerd in het kader van het Plan Pimpernel. Deze bermen worden in een manueel maaibeheer opgenomen waarbij er aandacht is voor bijzondere planten en de zeldzame Grote Pimpernel.