Harde werk van stad en ’t Spagaatje wordt beloond

met subsidies bovenlokale sportinfrastructuur

Het stadsbestuur van Hoogstraten en ’t Spagaatje zijn al jaren in de weer met plannen voor de verwezenlijking van een bovenlokale gymhal. In maart 2018 dienden we samen een subsidieaanvraag ‘bovenlokale sportinfrastructuur’ in voor ‘Gymcomplex Hoogstraten’. Vandaag brengen we het goede nieuws dat het project geselecteerd is. De Vlaamse Regering besliste immers – op basis van het verslag van de beoordelingscommissie – om een subsidie van 357.103 euro toe te kennen.

Voor de gymnastieksport in de ruime regio rond Hoogstraten is er al enige tijd een grote nood aan specifieke sportinfrastructuur. Alle gymnasten, niet enkel zij die aan topsport doen, maar ook de vele recreatieve sporters willen graag efficiënter, veiliger en op een hoger niveau trainen. Het stadsbestuur van Hoogstraten en ’t Spagaatje zetten zich in om een zo professioneel mogelijk aanbod te kunnen bieden aan gymnasten. Daarom hebben ze samen de handen uit de mouwen gestoken om subsidies te bekomen van de Vlaamse Regering voor de bovenlokale gyminfrastructuur die ze voor ogen hebben.

Stad Hoogstraten en ’t Spagaatje dienden in maart van dit jaar een subsidieaanvraag ‘bovenlokale sportinfrastructuur’ in bij de Vlaamse Overheid. Op 6 juli 2018 werd – op basis van het verslag van de beoordelingscommissie – beslist om het project ‘Gymcomplex Hoogstraten’ te selecteren en hiervoor een subsidie van maximaal 357.103 euro toe te kennen. De provincie Antwerpen had reeds een subsidie toegezegd van 150.000 euro. De totale raming van het project is ongeveer 1.600.000 euro, waarvan de stad zo’n 700.000 euro voor haar rekening neemt en ’t Spagaatje het resterende bedrag.

De nieuwe gyminfrastructuur zal ervoor zorgen dat er minder gymuren gehuurd moeten worden door de stad in andere bestaande infrastructuur of dat deze uren voor andere sporten ter beschikking kunnen gesteld worden. De nieuwe gymhal zou binnen een termijn van drie jaar moeten gerealiseerd zijn.

De realisatie van het gymcomplex zal aan alle noden tegemoetkomen die de gymnasten uit onze regio hebben geuit. Het bovenlokale gymcomplex zal bestaan uit een gymzaal en polyvalente zaal. De gymzaal wordt uitgerust met alle olympische toestellen voor dames- en herentoestelturnen in zowel wedstrijd-, leer- en valkuilopstelling. Ook tumbling en trampolinespringen zijn mogelijk. De polyvalente zaal met spiegelwand met balletbarre en uitgerust met kleutermateriaal is geschikt voor dans, multimove, rugscholing, yoga, seniorengym.

Voor de precieze bepaling van de locatie voert het IOK momenteel in opdracht van de stad een ruimtelijk onderzoek op de gronden achter het woonzorgcentrum en het Klein Seminarie. In dit onderzoek worden – naast de locatiebepaling voor het gymcomplex – ook andere behoeften voor sportinfrastructuur mee in overweging genomen. Verschillende ontwikkelingsscenario’s worden tegenover elkaar afgewogen om te komen tot een optimale ontwikkeling van een écht sportpark op deze locatie in Hoogstraten.