Hartelijk welkom in het stadhuis

Onze openingsuren zijn gewijzigd

Elke inwoner van onze stad moet wel eens langskomen in het stadhuis, hetzij om een paspoort aan te vragen, hetzij om een bouwvergunning aan te vragen, eventueel om informatie te verkrijgen over een of ander evenement. In dit artikel geven we je alle informatie over onze openingsuren vanaf 1 september 2019. We lichten je ook in over de diensten die je in het stadhuis kan verkrijgen en de mogelijkheid om een afspraak te maken.

Voor alle bezoekers van het stadhuis geldt: bij aankomst in onze onthaalruimte meld je je aan bij de ticketzuil. Je geeft in voor welk product of dienst je het stadhuis bezoekt. Je krijgt een volgnummer en neemt plaats in de wachtruimte. Als je aan de beurt bent, verschijnt je nummer op het digitale scherm en krijg je te zien in welke spreekkamer je wordt verwacht.

Waarvoor kan ik terecht bij het snelloket?

Voor een aantal diensten die weinig tijd vragen, kan je rechtstreeks terecht bij het snelloket aan de onthaalbalie van het administratief centrum. Zoals het afhalen van een paspoort of rijbewijs, het opvragen van attesten, de verkoop van vuilniszakken, het kopen van parkeerkaarten, enz…

Waarvoor kan ik een afspraak maken?

Voor diensten of producten die veel tijd vergen of waarvoor je uitgebreid en vertrouwelijk wil spreken met een gespecialiseerd ambtenaar verwachten we dat je een afspraak maakt. Op deze manier kom je direct bij de juiste medewerker terecht en kan er voldoende tijd worden genomen om je vraag of dossier te bespreken. Je hebt bijvoorbeeld een afspraak nodig voor het bespreken van je bouwproject en het regelen van allerlei vergunningen of aanvragen voor het omgevingsloket (bouwvergunningen, milieuvergunningen, en dergelijke).

Hoe maak ik een afspraak?

Surf naar www.hoogstraten.be/afspraak-maken en doorloop het menu om een afspraak te maken op de door jou gewenste dag en tijdstip. Maar je kan ook van thuis uit telefonisch een afspraak maken op ons algemeen nummer 03 340 19 11.  Tenslotte is er aan de onthaalbalie in het stadhuis steeds een medewerker ter beschikking, aan wie je kan vragen een afspraak vast te leggen. Zij helpen je graag… 

Word ik ook geholpen als ik geen afspraak heb?

Als blijkt dat je een afspraak nodig hebt voor de dienst die je wil verkrijgen, dan word je uiteraard niet naar huis gestuurd. Onze front office-medewerkers bespreken met jou je vraag en proberen zo snel mogelijk een afspraak in te plannen met de juiste dienst. Met een beetje geluk kan dat snel worden geregeld. 

Wat zijn gespecialiseerde diensten?

Dat zijn diensten of producten die veel tijd of overleg vergen. Je moet daarvoor uitgebreid of vertrouwelijk kunnen spreken met een gespecialiseerd ambtenaar in alle vertrouwelijkheid. Daarom stellen we ook voor dat je hiervoor een afspraak maakt. Onder gespecialiseerde diensten verstaan we onder andere:

 • aanvragen voor het omgevingsloket (bouwvergunningen, milieuvergunningen, en dergelijke)
 • het regelen van allerlei vergunningen
 • openbare onderzoeken
 • overtredingen inzake milieu en ruimtelijke ordening
 • bouwvoorschriften en milieuvoorschriften
 • bouwprojecten
 • kappen van bomen
 • enz.

Je kan via de afsprakenmodule op de website nagaan wanneer de gespecialiseerde ambtenaren voor jouw vraag beschikbaar zijn voor een afspraak.

Welke diensten kan ik via digitale weg verkrijgen?

Dankzij het e-loket zijn heel wat diensten beschikbaar via onze website en moet je voor deze diensten geen een verplaatsing doen naar het stadhuis. Een adreswijziging, een bewijs van woonst, een aanvraag voor een evenement; dat zijn allemaal zaken die je van thuis uit in orde brengt. Je kan op de website ook attesten aanvragen, zoals een bewijs van leven, een bewijs van woonst, een bewijs van nationaliteit, een uittreksel uit het bevolkingsregister, enz.

Onze openingsuren

Maandag

 • Maandag is onze drukste dag en op die dag kent het stadhuis de ruimste openingsuren.
 • Je kan bij de onthaalbalie terecht voor de producten van het snelloket van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 20.00 uur.
 • Voor andere producten of diensten kan je terecht bij onze stadsdiensten (eerst aanmelden via de ticketzuil) van 10.00  tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wees slim en maak een afspraak online. Je kan op afspraak komen op maandag van 8.00 uur tot 10.00 uur en van 16.00 uur tot 20.00 uur.

 • Je kan bij de onthaalbalie terecht voor de producten van het snelloket van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
 • Voor andere producten of diensten kan je terecht bij onze stadsdiensten (eerst aanmelden via de ticketzuil) van 10.00 tot 12.30 uur.

Woensdag

 • Ons snelloket aan de onthaalbalie is geopend van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur.
 • Voor onze andere producten of diensten kan je terecht van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Je kan ook een afspraak maken om op woensdagochtend langs te komen van 8.00 uur tot 10.00 uur.

Vrijdag

 • Vrijdagnamiddag is het stadhuis gesloten. Wel kan je in de namiddag met een telefonische vraag terecht op 03 340 19 11.
 • Ons snelloket aan de onthaalbalie is op vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur..
 • Voor andere producten of diensten kan je terecht bij onze stadsdiensten (eerst aanmelden via de ticketzuil) van 10.00 tot 12.30 uur.