Het kerkenplan voor Hoogstraten

Wat met onze kerken op middellange termijn?

Hoogstraten werkt aan een visie over de bestemming van de kerken op ons grondgebied.  Een parochiale werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt, dat is afgetoetst met een burgerlijke werkgroep. Het stadsbestuur wenste dit voorstel af te toetsen met de inwoners. Het stadsbestuur nodigde alle burgers uit om mee te komen praten over dit kerkenplan op donderdag 30 maart

In deze gezamenlijke visie zullen in alle kerken van Hoogstraten-centrum en de dorpen blijvend erediensten gehouden worden. Voor de St. Katharinakerk, de Begijnhofkerk, de St. Jan Baptistkerk (Wortel), De OLV Bezoekingkerk (Meer), de St. Salvatorkerk (Meerle), de St. Clemenskerk (Minderhout) en de Heilige Drievuldigheidkapel (Meersel-Dreef) blijft de eredienst de hoofdbestemming.

Voor de St. Clemenskerk in Minderhout wordt een studiebureau aangesteld, dat ook de mogelijkheden voor nevenbestemmingen moet bekijken – naast de eredienst. Het onderzoek richt zich niet alleen op de kerk, maar kijkt ook naar de rol ervan in het hele dorpscentrum en de noden die daar zijn. Het stadsbestuur verzekert dat er nergens een ontwijding op het programma staat.

Na deze consultatieronde wordt het kerkenplan voorgelegd aan de bisschop van Antwerpen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad van Hoogstraten over het kerkenplan op haar zitting van 22 mei.