Het schepencollege komt op bezoek in jouw dorp

Nieuw! HET DORPSRAADCAFE

Naar jaarlijkse gewoonte komt het stadsbestuur in de maanden februari, maart en april naar jou toe. Dan vindt immers een openbare vergadering van de dorpsraad plaats. Vanaf dit jaar hanteren we daarvoor een nieuwe formule: het DORPSRAADCAFE.

Heb je ideeën hoe onze stad beter kan werken? Ben je benieuwd naar de laatste stand van zaken inzake de prioriteiten die de dorpsraden en het stadsbestuur samen hebben afgesproken? Of wil je gewoon je burgemeester en schepenen eens persoonlijk ontmoeten? Dan ben je hartelijk welkom op de dorpsraadcafés die elke dorpsraad organiseert.

In samenspraak met de dorpsraden geven we de openbare dorpsraden vanaf dit jaar een opfrisbeurt. Tijdens het dorpsraadcafé gaan we in op een vijftal thema’s die betrekking hebben op jouw leefgemeenschap. Er komen dus minder onderwerpen aan bod dan tijdens de openbare dorpsraden van de vorige jaren. Die waren te vaak een saaie vraag- en antwoordsessie met tientallen vragen. We gaan voor een meer positieve aanpak, een diepgaand gesprek tussen dorpsraad en het schepencollege over hoe we gezamenlijk een bepaalde problematiek kunnen aanpakken. Na afloop blijven de schepenen graag nog een tijdje hangen om samen met de bezoekers ‘aan den toog’ een praatje te slaan.

De spits werd afgebeten in Meerle op 5 februari 2020 in Parochiecentrum ‘Ons Thuis’ om 19.30 uur. De andere dorpsraadcafés vonden plaats op:

  • Dinsdag 3 maart: Meer (Refter school 'De Meerpaal')
  • Dinsdag 10 maart: Meersel-Dreef (Zaal 'De Zevenster’)

Vanwege de coronacrisis is voor de dorpsraadcafés in Wortel, MInderhout en Hoogstraten nog geen datum bepaald.Heb je als burger een individuele vraag aan het stadsbestuur of wil je een probleem aankaarten? Dan kan je dit doen op volgende manier:

  • Ga naar www.hoogstraten.be/meldingen en vul het meldingsformulier in.
  • Je kan ook een melding doen via het papieren meldingsformulier dat op elke tafel van het dorpsraadcafé zal liggen.
  • Stuur een e-mail (info@hoogstraten.be) of stuur een brief naar Stadsbestuur Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten