Hoogstraten bekroond als 'kindvriendelijke stad'

Kindvriendelijke stad

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft het label 'kindvriendelijke stad' toegekend aan Hoogstraten. Hoogstraten mag dit label de komende zes jaar voeren, omdat de stad het internationale kinderrechtenverdrag actief toepast in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Het Hoogstraatse stadsbestuur vindt dit een erkenning voor het stadsbestuur en alle stadsdiensten die – in samenwerking met heel wat burgers en verenigingen – enorm veel werk hebben gestoken in het samenstellen van een overtuigend dossier. Het is tegelijk ook een motivatie om in de komende zes jaar voortdurend onze jeugd te betrekken bij het uittekenen van ons beleid. 

Lang traject

De weg naar het label ‘kindvriendelijke stad’ bestond uit vier stappen:

 • In 2016 startte de jeuggdienst het traject op met een analyse van de bestaande situatie door een bevraging van verschillende doelgroepen.
 • Daarna volgde een belevingsonderzoek waarbij we kinderen en jongeren naar hun mening vroegen over heel wat onderwerpen.
 • Vanuit deze analyse en belevingsonderzoek werden een visie en een strategie geformuleerd met concrete acties voor Hoogstraten. Deze strategie werd in januari door de gemeenteraad goedgekeurd.
 • De laatste halte was de verdediging van het dossier voor een jury, waarin o.a. ook de kinderrechtencommissaris zetelt.

Dit vond de jury sterk in het dossier van Hoogstraten:

 • De koppeling van de visie rond de kinderrechten aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zal ervoor zorgen dat de visie inzake kindvriendelijkheid sterk zal verankerd zijn in de Hoogstraatse gemeenschap.
 • Het traject van participatie tijdens het belevingsonderzoek was sterk uitgewerkt. De jeugdraad was mede-eigenaar van het project: ze namen zelf thema’s op, bedachten mee de methodieken en informeerden zelf andere jongeren. Er zijn dus al sterke stappen gezet rond participatie aan het beleid en het daarbij horende eigenaarschap van de jeugd.
 • De stad volgt een kruispuntbenadering; per actiepunt wordt onderzocht welke partners men kan betrekken. Zo werd o.a. De Lijn als betrokken stakeholder betrokken bij het thema ‘pesten’. Dit is ook een mooi voorbeeld van het betrekken van het niet-typische middenveld.
 • De stad kiest voor een breed veld aan thema’s met goede meetinstrumenten. Als goed voorbeeld van deze acties is er het project ‘School-Straten’ waar de kinderen werden bevraagd over bewegingsvrijheid en veiligheid in de schoolomgeving, maar er zijn ook acties binnen de thema’s als wonen, welzijn en kinderopvang:
     - Zo mochten kinderen tijdens de opening van het toeristisch seizoen hun ‘droomstraat’ tekenen.
     - Kinderen namen deel aan toneel-workshops om eventueel pestgedrag te bespreken en hun weerbaarheid te verhogen.

Wat nu?

Een beleid dat vriendelijk is voor kinderen, is goed voor iedereen: ook voor volwassenen, voor mensen met een beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep in onze samenleving. Als we vanuit hen vertrekken, staan we vanzelf meer stil bij de andere kwetsbare doelgroepen. Meer aandacht voor de jeugd komt dus heel de lokale samenleving ten goede, ook bij het cultuurbeleid, het mobilitietsbeleid, het woonbeleid en ga zo maar door.

De toekenning van het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’ is voor Hoogstraten een mijlpaal in een lang traject en tevens een startpunt om de komende zes jaar bij het uittekenen van ons beleid voortdurend in contact te treden met kinderen en jongeren.  De komende jaren zal de aandacht voor jongeren in elk beleidsdomein één van de toetsstenen zijn. Op deze wijze maken wij onze stad voor alle inwoners nog aangenamer, veiliger en warmer.