Hoogstraten geeft dorpsraden budget voor sfeervol eindejaarsinitiatief

De gemeenteraad van Hoogstraten heeft op de zitting van 24 februari 2020 het reglement goedgekeurd voor een sfeervolle aankleding van de dorpskernen tijdens de winterperiode. Het is de eerste keer dat de stad de zes deeldorpen via de dorpsraden een budget ter beschikking stelt om zelf creatieve ideeën uit te werken voor een eindejaarsinitiatief.

Het Hoogstraatse stadsbestuur zal de zes deelgemeentes via de dorpsraden een budget van 12.000 euro toekennen voor de komende zes eindejaarsperioden. Het werken met burgerbudgetten is een nieuw gegeven in Hoogstraten en ver daarbuiten. Vanuit het stadsbestuur hebben we verschillende redenen om met deze formule aan de slag te gaan: we willen enerzijds de sociale cohesie (het gemeenschapsgevoel) verhogen binnen en tussen de deeldorpen, doordat mensen samen nadenken over hoe ze hun dorp gezelliger en sfeervoller kunnen maken tijdens de donkere periode van het jaar. Anderzijds verhoogt de aantrekkingskracht van de zes kernen door het sfeervoller inrichten, niet enkel voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers van onze stad.

De dorpsraden mogen zelf bepalen hoe ze omgaan met de besteding van het budget. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kerstverlichting kopen of leasen, maar als stadsbestuur zien wij dit nog veel ruimer. De dorpsraden mogen ook andere ideeën inbrengen, zoals de bouw van een kerststal, de aankoop van kerstbeelden of kerstversiering, een sfeervolle aankleding van gebouwen of straten, noem maar op! We geloven dat de inwoners zelf het beste kunnen inschatten welk initiatief in hun dorp het meeste zal bijdragen aan een gezellige wintersfeer.

De dorpsraden krijgen tot 31 mei de tijd om hun inwoners en verenigingen te bevragen om – binnen de criteria van het reglement dat is goedgekeurd door de gemeenteraad – goede ideeën in te dienen en hun concrete voorstellen te bezorgen aan het schepencollege. Ze mogen zelf kiezen of ze één groot project indienen voor het totaalbedrag van de subsidie, dan wel of ze een jaarlijks bedrag willen aanvragen voor een winterinitiatief dat elk jaar plaatsvindt. Op deze manier hebben ze voldoende tijd om – na de goedkeuring door het schepencollege – hun project te realiseren tegen de eerste kerstperiode die eind dit jaar volgt.